Нашите офиси
     

Добрич


МБАЛ Добрич ЕООД
Адрес: ул. "Панайот Волов" 24

• Болнично и оперативно лечение   

 


 

МЦ - Добрич ЕООД
Адрес: ул. "Панайот Волов" 24

•Диагностично-консултативна помощ
•Амбулаторно лечение
•Клинична лаборатория
•Образна диагностика

 


 

"ДКЦ I Добрич" ЕООД
Адрес: ул. "Димитър Петков" 3

•Диагностично-консултативна помощ
•Образна диагностика
•Клинична лаборатория

 


 

"ДКЦ ІІ Добрич"ЕООД
Адрес: ул. "25 Септември" 68

•Диагностично-консултативна помощ
•Образна диагностика 
•Клинична лаборатория

 


 

АМЦСМП- ОМЦ"Св. Николай Чудотворец"

Адрес: ул. "Захари Стоянов" №14

•Диагностично-консултативна помощ

 


 

АИПСМП по Едокринология и болести на обмяната

Адрес: ул. „Димитър Петков” № 5, ет.1

•Диагностично-консултативна помощ