Нашите офиси
     

Платежоспособност II


В рамките на режима - "Платежоспособност II" , застрахователните и презастрахователните предприятия подлежат на по-широк преглед на изискванията за платежоспособност, които имат за цел да отразяват по-отблизо финансовото състояние на предприятието, бизнес профила и стратегията за управление на риска. Един от документите, които ще се изготвят на годишна база, е Докладът за платежоспособност и финансово състояние ("SFCR"), който можете да изтеглите в този раздел.

Документи за изтегляне

Доклад за платежоспособност и финансово състояние 2017 – „Дженерали Застраховане” АД Generali Insurance AD - SFCR 2017YE.pdf 2.22mb  
Доклад за платежоспособност и финансово състояние 2016 – „Дженерали Застраховане” АД Generali Insurance AD - SFCR 2016YE.pdf 2.52mb  
Доклад за платежоспособност и финансово състояние 2018 – „Дженерали Застраховане” АД Generali Insurance AD - SFCR 2018YE.pdf 2.23mb  
Доклад за платежоспособност и финансово състояние 2019 – „Дженерали Застраховане” АД Generali Insurance AD - SFCR 2019YE.pdf 2.69mb