Поглеждайки назад


Финансовата информация за Дженерали Застраховане АД за 2018г. е както следва: