Нашите офиси
     

Лични Данни

За контакт с длъжностно лице по защита на личните данни,

можете да се свържете на тел: 02/9267133

или да пишете на e-mail: data.protection@generali.com

Документи за изтегляне

Информационно съобщение по чл.13 от Общ регламент за защита на личните данни за участници в конкурс за детска рисунка ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД.pdf 267.82kb  
ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ НА „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД 522.67kb  
Политика за защита на личните данни на ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД.pdf 523.77kb  
INFORMATION NOTICE PURSUANT TO ARTICLE 13 OF THE GENERAL DATA PROTECTION REGULATION FOR USERS OF INSURANCE SERVICES OF GENERALI INSURANCE AD.pdf 298.86kb  
Информационно съобщение по чл. 13 за Кандидат служители на Дженерали Застраховане АД .pdf 530.2kb  
Информационно съобщение по чл. 13 от Регламента за служители на Дженерали Застраховане АД 539.58kb