Социални инициатви


БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

GENERALI е основен фактор в световната застрахователна индустрия - стратегически и изключително важен сектор за растежа, развитието и благосъстоянието на модерните общества. За почти 200 години сме изградили мултинационална група, която присъства в почти 50 страни, с над 70 000 служителите. 

През последните години ние реорганизирахме стратегически нашата компания, което ни позволи да насочим вниманието си към основния ни бизнес, по-голяма дисциплина в управлението на нашите активи с опростено и прозрачно управление. Този процес ни доведе до нова фаза, основана на ефективни бизнес модели, иновативни търговски стратегии, както и на една по-силна глобална марка. 

Дженерали Застраховане АД е компания, която е дълбоко ангажирана с корпоративно-социална отговорност - ангажимент, който се корени в работата ни като застрахователи. Ние от GENERALI смятаме, че това е начинът да откликнем на социалните и демографски предизвикателства, които засягат нашето общество. В работата си като застрахователи сме длъжни да пазим живота на хората, като оценяваме рисковете и ги управляваме, затова решихме извън работните ни задължения, да се опитаме да променим живота на някой, който има нужда от помощ. 

GENERALI споделя вярването, че всяко дете, независимо от своя произход, етнос и социален статус, заслужава щастливо детство! Затова, заедно с нашите служители и партньори, с радост инвестираме време и средства, за да бъдем до най-уязвимите в нашето общество – децата в риск. 

Стремежът на GENERALI е да подпомага деца в труден етап от живота им. GENERALI си поставя за цел да създаде Верига от позитивна промяна, която не познава граници. 

Ние вярваме, че подкрепата за децата на България е основен приоритет за компанията, защото инвестицията в бъдещето и в по-добрия живот започва с нашите деца. Ние мислим за тях и израстваме заедно с тях. 

THE HUMAN SAFETY NET 

По отношение на социалните инициативи Generali активно допринася за напредъка на обществото и оперира с дългосрочна визия, преди всичко като изпълнява ролята си на отговорен застраховател и институционален инвеститор. Тази социална роля е част от основния бизнес на Generali, насърчавайки превенцията и доброто управление на риска. Generali стартира нова глобална  инициатива: The Human Safety Net. Тя беше създадена, за да разгърне потенциала на хората и семействата в неравностойно положение в общностите, в които работим. За да научите повече за трите програми, може да посетите сайта на инициативата - THSN

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

GENERALI е основен фактор в световната застрахователна индустрия - стратегически и изключително важен сектор за растежаразвитието и благосъстоянието на модерните обществаЗа почти 200 години сме изградили мултинационална групакоято присъства в почти 50 страни, с над 70 000 служителите. 

През последните години ние реорганизирахме стратегически нашата компаниякоето ни позволи да насочим вниманието си към основния ни бизнеспо-голяма дисциплина в управлението на нашите активи с опростено и прозрачно управлениеТози процес ни доведе до нова фазаоснована на ефективни бизнес моделииновативни търговски стратегиикакто и на една по-силна глобална марка. 

Дженерали Застраховане АД е компаниякоято е дълбоко ангажирана с корпоративно-социална отговорност - ангажименткойто се корени в работата ни като застрахователиНие от GENERALI смятамече това е начинът да откликнем на социалните и демографски предизвикателствакоито засягат нашето общество. В работата си като застрахователи сме длъжни да пазим живота на хоратакато оценяваме рисковете и ги управлявамезатова решихме