Нашите офиси
     

За доставчици - актуални търгове


13.06.2017 г.

Дженерали Закрила МДЦ стартира търг за избор на външна клинична лаборатория за нуждите на медицински център Закрила за извършване на клинични изследвания във следните сектори:

 

1.ХЕМАТОЛОГИЯ;

2.БИОХИМИЯ /БИОХИМ. ИЗСЛЕДВАНИЯ, ЕЛЕКТРОЛИТИ, АПОЛИПОПРОТЕНИ, СРЕАКТ. ПРОТЕИН, ГЛИК. ХЕМОГЛОБИН/;

3. КОАГУЛАЦИЯ;

4. УРИННИ АНАЛИЗИ/ ПЪЛНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ, СЕДИМЕНТ, МИКРОАЛБУМИН, КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БЕЛТЪК И ЕЛЕКТРОЛИТИ В УРИНА, НАРКОТИЧТИ ТЕСТОВЕ/;

5. ХОРМОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ;

6. ТУМОРНИ МАРКЕРИ;

7.МЕТАБОЛИТИ И ДРУГИ ТЕСТОВЕ/ ВИТАМИНИ, ФЕРИТИН, ИМУНОГЛОБУЛИНИ, ХЛАМИДИЯ, ХЕЛИКОБАКТЕР/

8. ВИРУСОЛОГИЯ;

9.МИКРОБИОЛОГИЯ;

10.ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ;

11.ПАРАЗИТОЛОГИЯ;

12.КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

 

При интерес за участие търга, моля да изпратите запитване до електронен адрес procurement.bg@generali.com. Срок за подаване на офертите - 22.06.2017 г.