СПЕЦИАЛИСТ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ В БРОКЕРСКИ ЦЕНТЪР СОФИЯ


Дженерали Застраховане АД, част от ГРУПА ДЖЕНЕРАЛИ е динамично развиваща се застрахователна компания, с утвърдени позиции и високи стандарти. Корпоративната политика на компанията се основава на изграждането на професионалисти и поддържане на партньорски отношения с клиентите ни. Откритите взаимоотношения, доверието и споделеното знание са основата на организационната ни култура. Екипната работа е ключова за нашия успех.

Ако Вие:

 • Притежавате аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност;
 • Имате отлични комуникативни качества;
 • Умеете да сменяте приоритети и сте гъвкав в поведението си

Станете част от Дженерали Застраховане АД на следната позиция:

СПЕЦИАЛИСТ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ В БРОКЕРСКИ ЦЕНТЪР СОФИЯ

Вашата роля ще бъде свързана с:

 • Всички дейности, свързани с аквизиция на всички застраховки от общото застраховане;
 • Представяне на Дружеството, предлагане и продажби на застрахователните продукти и услуги пред съществуващи и нови клиенти;
 • Съдействие при сключване и отчитане на полици и документи от застрахователни посредници – агенти и брокери по видове застраховки;
 • Активно привличане на нови клиенти.

Ние очакваме от Вас:

 • Висше образование;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Добра комуникативна култура и насоченост към клиента;
 • Способност за работа в екип;
 • Отговорност, самодисциплина и организираност при изпълнение на служебните задължения;
 • Добро ниво на владеене на английски език и опит на подобна позиция ще се считат за предимство.

Компанията предлага:

 • Работа във водеща международна застрахователна компания;
 • Динамична работна среда;
 • Допълнителни социални придобивки
 • Възможност за кариерно развитие.

Ако желаете:

 • да се развивате в успешен екип, който цени вашата индивидуалност, уникални знания и опит;
 • да се развивате като професионалист в динамична и предизвикателна среда;

Моля изпратете автобиография и мотивационно писмо на e-mail:  [email protected] не по-късно от 10.02.2023 г.

Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Информационното съобщение по чл. 13 от Общ регламент относно защитата на данни на Дженерали Застраховане АД, можете да намерите като последвате линка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.