Специалист Автомобилно застраховане в Брокерски център, базиран в град София


Дженерали Застраховане АД, част от ГРУПА ДЖЕНЕРАЛИ е динамично развиваща се застрахователна компания, с утвърдени позиции и високи стандарти. Корпоративната политика на компанията се основава на изграждането на професионалисти и поддържане на партньорски отношения с клиентите ни. Откритите взаимоотношения, доверието и споделеното знание са основата на организационната ни култура. Екипната работа е ключова за нашия успех.

 

Ако Вие:

 • Притежавате аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност;
 • Имате отлични комуникативни качества;
 • Умеете да сменяте приоритети и сте гъвкав в поведението си

 

Станете част от Дженерали Застраховане АД на следната позиция:

 

Специалист Автомобилно застраховане в Брокерски център, базиран в град София.

 Вашата роля ще бъде:

 • Изготвяне на оферти, комуникация със застрахователни брокери, агенти и клиенти на Дружеството.
 • Съдействие на брокери и клиенти по всякакви възникнали въпроси по заведени претенции;
 • Предлагане и продажби на застрахователните продукти в частта Автомобилно застраховане пред съществуващи и нови клиенти;
 • Умения за активна комуникация с клиентите на дружеството, брокери и агенти;

 

 Ние очакваме от вас:

 • Висше образование;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Стриктно спазване на поставените срокове и задачи;
 • Комуникативност и умения за работа в екип
 • Отговорност, самодисциплина и организираност;
 • Свидетелство за управление на МПС, активен шофьор;

 

  Предимство за вас ще бъде:

 

 • Опит в областта на застраховането;
 • Познаване на нормативната уредба за уреждане на претенции и опит в сферата на ликвидация на щети в общо застраховане;
 • Владеенето на английски език;

 

 Компанията предлага:

 • Работа във водеща международна застрахователна компания;
 • Допълнителни социални придобивки;
 • Динамична работна среда;
 • Възможност за кариерно развитие и обучения;

 

Ако проявявате интерес към позицията, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо на e-mail: [email protected] не по-късно от 10.02.2023 г.

Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Информационното съобщение по чл. 13 от Общ регламент относно защитата на данни на Дженерали Застраховане АД, можете да намерите като последвате линка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.