Нашите офиси
     

Отмяна на туристическо пътуване поради злополука или заболяване

За кого е предназначена застраховката?


Застраховката е предназначена за за български граждани или лица, които не са български граждани, но пребивават в Република България на законно основание, които към момента на сключване на застраховката са на възраст до 60 години включително и на които им предстои туристическо, бизнес или друг вид пътуване.


Какви рискове покрива застраховката?

Основно покритие „Злополука” и „Акутно заболяване” срещу следните рискове:

 • Смърт на застрахования вследствие на злополука или акутно заболяване;
 • Трайно загубена или намалена работоспособност на застрахования вследствие на злополука или акутно заболяване
 • Временна неработоспособност на застрахования вследствие на злополука с продължителност над 4 дни
 • Временна неработоспособност на застрахования вследствие на акутно заболяване с продължителност над 4 дни

Допълнителни покрития:

 • Клауза „Отмяна на туристическо пътуване”
  • Застрахователят обезщетява застрахования за невъзстановимите му разходи при отмяна на туристическо пътуване, вследствие на:
  • реализиран риск по основното покритие
  • реализиран риск по основното покритие с близък роднина на застрахования, ако е застрахован по същата полица 
 • Клауза „Прекратяване на туристическо пътуване”
  • Застрахователят обезщетява застрахования  за невъзстановимите му разходи при прекратяване на туристическо пътуване, вследствие на:
  • реализиран риск  по основното покритие
  • реализиран риск по основното покритие с близък роднина на застрахования, ако е застрахован по същата полица

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Получавате спокойствие за закупилите организирано пътуване или самолетен билет
 • Конкурентни тарифни условия
 • Качествено и навременно обслужване при настъпване на застрахователно събитие

Документи за изтегляне

Общи условия Отмяна и прекратяване на туристическо пътуване 138.35kb  
Въпросник Отмяна и прекратяване на туристическо пътуване 195.65kb  
Искане за плащане 1.9mb  
ИДЗП Отмяна на туристическо пътуване поради злополука или заболяване 503.67kb  
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД 269.81kb