Дженерали Груп и инициатива - The Human Safety Net / THSN /


04 Сеп 2020

THE HUMAN SAFETY NET е глобална инициатива на Група GENERALI, базирана на идеята, че „Хора помагат на хора“.

Инициативата има за цел да постигне устойчива промяна, като създаде ефективно социално подпомагане. В България GENERALI си партнира с Фондация "За нашите деца", които помагат ежедневно на стотици деца и техните родители.

В тази връзка имахме удоволствието да вземем участие в предстоящото отваряне на Детски Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Развитие“.

За нуждите на дневния център, служители на Generali с радост откликнаха на молбата за сглобяване на детски и бебешки мебели, които дечицата ще ползват за упражнения и отдих.

Дневният център има за цел да подпомага деца от 0 до 7 годишна възраст, с трудности в общото им развитие и заболявания на централната нервна система - Синдром на Даун, Детска Церебрална Парализа и др.

Фондация за нашите деца са обособили различни пространства в сградата, които ще се използват за Дневна зала за игра и занимания; Зала за групова рехабилитация; Кабинет за индивидуална рехабилитация; Сензорна зала; Санитарни помещения със зона за повиване и лична хигиена; Помещения за отдих и почивка на децата – спалня за следобеден сън; Трапезария за хранене на децата по програмата за целодневна грижа; Двор със специализирана детска площадка, с осигурен достъп за деца с увреждания

Широк кръг от специалисти ще се погрижат за разнообразието от дейности, в които са включени рехабилитация, логопедична и психологическа подкрепа, ерго- и арт-терапия, игри, приказки, танци, музика и други вълнуващи и подпомагащи развитието занимания. Така децата ще имат шанс да преодоляват динамичните предизвикателства, пред които са изправени, за да участват ефективно в образователния процес и имат своето пълноценно детство.

Програмата за работа с родители на деца с увреждания става част от набора услуги, консултации и допълнителна подкрепа на семейства в риск, за чието осъществяване през годините GENERALI  си партнира и подкрепя Фондация „За нашите деца“. Новите услуги са насочена към изграждане на приемаща нагласа към детето с увреждане в нашето общество и към формиране на знания и умения, с които семейството му да бъде упора в трудностите.

The Human Safety Net е инициатива, която има нужда от подкрепа от всеки един от нас!