Дженерали Застраховане АД предлага покритие за фотоволтаични системи


31 Мар 2022
foto 1.jpg

В условията на задълбочаващите се климатични промени и нарастващите цени на енергийните ресурси, възобновяемите източници на енергия стават все по-търсена опция не само за бизнеса, но и за домакинствата.

За по-слънчевите държави в Европа, каквато е и България, фотоволтаичните системи са предпочитан зелен източник на енергия. Изграждането на такава инсталации, независимо дали за дома, за осигуряване на захранване за производство или за продажба на електричество, изисква значителна инвестиция.

Фотоволтаичните системи могат да бъдат изградени върху покриви на жилищни и производствени сгради, или разположени на земя. Във всеки един случай те постоянно са изложени на външни условия, като биват засегнати при бури, градушки и мълнии, а самите те могат да се превърнат в  източник на пожар.

Като компания, която силно вярва в устойчивостта и подкрепя клиентите си, допринасящи за постигането на по-зелено бъдеще, Дженерали Застраховане АД предлага покритие за фотоволтаични инсталации с обща мощност до 30KW по застраховки Домашно имущество-индивидуално, Имущество за малък и среден бизнес и Прекъсване на дейността.

Застраховайки своята фотоволтаична система, ще ограничите вредите за Вас, в резултат на:

  • Пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар
  • разходи за разчистване;
  • буря, градушка, проливен дъжд, сняг, лед и други;
  • наводнение, вследствие на природни бедствия;
  • свличане и срутване на земни пластове и подпочвени води;
  • земетресение;
  • късо съединение и токов удар;
  • вандализъм / злоумишлени действия на трети лица.

Вижте повече информация и заявете оферта за застраховки Домашно имущество-индивидуално, Имущество за малък и среден бизнес и Прекъсване на дейността.