Дженерали Застраховане увеличава лимита на разглеждане на он-лайн подадени претенции по Медицинска застраховка


17 Авг 2021

Уважаеми Клиенти по Медицинска застраховка, 


Любезно Ви уведомяваме, че от 16 август 2021 г. лимитът за прием на претенции, предявени чрез он-лайн портала на Дружеството Моето здравно досие или друг дигитален канал, за които се извършва плащане, без да се изискват оригинали на медицински и разходо-оправдателни документи, се променя от 100.00 лв. на 500.00 лв. В тези случаи, претенциите се разглеждат по същество, без да се изчаква предоставянето на оригинали на разходо-оправдателни документи.

Оригинали на първоначално изпратените сканирани копия на разходо-оправдателни документи се изискват, когато документите са изписани на ръка, са с непълно съдържание или са нечетливи.

Също така си запазваме правото да изискваме предоставяне на оригиналите на разходо-оправдателните документи, по вече платени он-лайн депозирани претенции, с цел извършване на последващ контрол върху законността на плащането.

GENERALI
Партньор за цял живот