Generali предоставя безплатни конултации от своите риск инженери


22 Май 2020

Уважаеми клиенти,
Ние от GENERALI наблюдаваме бързо променящата се ситуация и непрекъснато търсим най-добрите начини да посрещнем предизвикателствата, произтичащи от настоящите събития.

След дълъг период на ограничения и спиране на производството в някои обекти, поради наложените от Правителството ограничения, свързани с Covid-19, много от нашите клиенти по целия свят започват подготовка за възстановяване на производството и дейностите си в ситуация, при която е задължително да се направи преценка на професионалния ни живот, с оглед въздействието на Covid-19 върху ежедневната ни работа. Наясно сме с последствията, възникнали по време на това прекъсване, ето защо се стремим да предоставим отговор, съобразен със специфичните нужди на нашите клиенти на важни въпроси като: сигурност, противопожарна безопасност и аварийно реагиране, процеси, верига на доставки и други. Нашите екипи от риск инженери са в готовност да предоставят безплатни консултации на клиентите ни, с оглед безопасно рестартиране операциите след спирането. Ние разбираме, че това е от изключително значение за вас – нашите клиенти и следователно за нас, като партньор за цял живот, е важно да говорим на вашия език.  

Не се колебайте да се свържете с нас за допълнителна информация, при въпроси и необходимост от съдействие.

Благодарим ви за доверието и търпението. Заедно ще се справим с това предизвикателство.

Бъдете здрави!