Информация относно електронни рецепти


01 Юни 2021

Уважаеми клиенти, 

Във връзка с въвеждането, от 01.06.2021 г., на електронни рецепти, бихме желали да Ви информираме за следното:

Дженерали Застраховане АД ще възстановява разходи за здравни стоки – медикаменти, закупени чрез издадено електронно предписание за лекарствен продукт (електронна рецепта), по смисъла на Наредба №4/04.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.
В този случай, Застрахователят няма да изисква представянето на попълнена бяла рецептурна бланка - образец на МЗ. 
Обръщаме специално внимание че, за да бъде доказана Вашата претенция, закупените здравни стоки трябва да са подробно описани в издадения от лекуващия Ви лекар медицински документ.

При предписани лекарства, частично реимбурсирани от НЗОК (лекарства за хронично болни), ще изискваме само копия от амбулаторен лист, Рецептурна книжка и разходо-оправдателни документи – фактура и фискален бон.