Нашият отговор на COVID-19 - г-н Данчо Данчев, главен изпълнителен директор на Дженерали Застраховане АД


23 Мар 2020

Данчо Данчев

Уважаеми клиенти,
Изправени пред несигурността, породена от новата епидемия Коронавирус (COVID-19), бързо разпространила се в нациите по целия свят, основните приоритети на Дженерали Застраховане АД са здравето и безопасността на нашите служители, клиенти, партньори, както и на общностите, в които живеем и работим. Внимателно наблюдаваме бързо променящата се ситуация и нашият лидерски екип непрекъснато търси най-добрите начини да посрещне предизвикателствата, произтичащи от тези събития.

Приложихме редица специални мерки и разпоредби, включително нови насоки за пътуване, указания за безопасност и отлагане или дори отмяна на големи събития или срещи, които представляват повишен риск.

В същото време използваме съществуващите технологии, за да гарантираме непрекъснатостта на нашия бизнес – сигурност, че нашата компания работи по ефективен, но безопасен начин. Приложихме разширено използване на дистанционна работа, засилени хигиенни мерки и отменихме всички бизнес пътувания за нашите служители в обозримо бъдеще. Въведохме дистанционно и/или онлайн регистриране на застрахователни претенции, онлайн заплащане на вноски по застрахователни полици и призовахме вас, нашите клиенти да не посещавате нашите офиси и ликвидационни центрове, за да избегнем натрупване на хора на едно място.

Днес е невъзможно да се каже кога ситуацията ще се върне към нормалното. Дотогава трябва да сме внимателни и да спазваме предприетите мерки. В същото време продължаваме да работим със същата страст и всеотдайност - знаейки, че вие - нашите клиенти - се нуждаете от нашата подкрепа сега дори повече от преди.
Благодаря ви за доверието и търпението. Заедно, като общност, ще се справим с това предизвикателство.

Бъдете здрави!