Печеливш в играта "EV drive с Generali"


02 Окт 2023

Днес, 02.10.2023 г., беше изтеглен победителят в играта "EV drive с Generali” на  “Дженерали Застраховане” АД. 

Хоби количка печели:  

  • Зорница Иванова

Ще се свържем с печелившият участник на имейла или телефона, с които са взели участие в играта, с цел уточняване на условията за доставка на наградата. 

В случай, че в 14-дневен срок печелившите участника не потърси наградата си, той губи правото да я получи. В този случай организаторът ще се свърже с резервния печеливш участник. Ако резервният печеливш участник не се свърже с организатора в 14-дневен срок, той също губи правото да получи наградата. 

 

Честито на печелившият! 

GENERALI 
Партньор за цял живот