Печеливш в играта "Сноуборд приключения с Дженерали"


22 Яну 2024

Днес, 22.01.2024 г., беше изтеглен победителят в играта "Сноуборд приключения с Generali” на  “Дженерали Застраховане” АД.  

Калъф за сноуборд Daikine печели:  

  • Константин Гущеров 

Ще се свържем с печелившия участник на имейла или телефона, с който са се включили в играта, с цел уточняване на условията за доставка на наградата.  

В случай, че в 14-дневен срок победителят не потърси наградата си, той/тя губи правото са да я получи. В този случай организаторът ще се свърже с резервния печеливш участник. Ако резервният печеливш участник не се свърже с организатора в 14-дневен срок, той / тя също губи правото да получи награда.  

Честито на печелившият! 

GENERALI  
Партньор за цял живот