Планът за акции на Generali, We SHARE, бе награден на GEO наградите


25 Ное 2021
banner bg.jpg

 

We SHARE, планът за акции на Група Generali, спечели награди в 3 категории в Милано, на GEO (Global Equity Organization) наградите. Това прави Група Generali, една от най-награждаваните компании. Събитието отбелязва успеха на компании в областта на проектирането и управлението на планове за акции за техните служители. 
We SHARE бе награден в следните категории:

  • Най-добър комуникационен план, за своя мултиканален, мултимедиен план, който предложи на повече от 60,000 служители по целия свят подходящо съдържание, налично на 20 езика и представляващо 23 валути
  • Най-полезен план за акции, в подкрепа на КСО (Корпоративна Социална Отговорност), за иновативния подход за въвличане на служителите в движението към социална промяна; чрез Групови и индивидуални дарения, We SHARE подкрепи The Human Safety Net като финансира проект за финансово образование на семейства в неравностойно положение, който бе развит в партньорство с UNICEF
  • Най-добър във финансово образование, благодарение на инициативите, споделени в приложението We SHARE – дигитална платформа, която предоставя на потребителите достъп до образователни ресурси. Използва съдържание от квалифицирани източници от и извън компанията, заедно с уебинари, с участието на експерти и заинтересовани страни.

 

 

За ДЖЕНЕРАЛИ ГРУП
Дженерали Застраховане АД е една от водещите застрахователни компании в България и е част от Generali Group.
Generali е един от най-големите доставчици на застрахователни услуги и такива, свързани с  управлението на активи в световен мащаб. Създадена през 1831 г., тя присъства в 50 страни по света с общ премиен приход от над 70,7 милиарда евро за 2020 г. С повече от 72 000 служители, обслужващи 65.9 милиона клиенти, Групата има водеща позиция в Европа и нарастващото присъствие в Азия и Латинска Америка. Стремежът на Generali е да бъде партньор за цял живот на своите клиенти като предлага иновативни и персонализирани решения, благодарение на развитата си дистрибуторска мрежа. В Австрия, Централна, Източна Европа и Русия, Групата оперира чрез регионалния си офис в Прага, като е в топ три на застрахователните компании в региона. През 2021 г. Generali Group празнува своята 190-а годишнина.
„Дженерали Застраховане” АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул. ”Княз Александър Дондуков” № 68, ЕИК 030269049  и притежава  лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г.  „Дженерали Застраховане” АД е част от Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия.

The Human Safety Net
The Human Safety Net е инициатива, създадена от Група Generali, която има за цел да подпомага деца и семейства в затруднено положение. Движението е базирано на идеята, че хора помагат на хора, като по този начин се създава „верига“ на доброто, която да доведе до устойчива промяна.
В България, наш партньор по инициативата The Human Safety Net е Фондация За Нашите Деца. Чрез съвместното ни сътрудничество бихме искали да подпомогнем възможно най-много деца и семейства в нужда. Основната цел, към която се стремим, е да бъде осигурен сигурен дом и защитена семейна среда за всяко дете, както и помощ за всяко семейство в нужда, независимо дали е родно, приемно или осиновително.
Ние вярваме, че помощта в ранна детска възраст е от изключително значение и именно тя може да доведе до положителна промяна за цял живот. Искрено се надяваме всички български деца да имат равен шанс за развитие и качество на живот. Осигурявайки им заедно стабилен и спокоен живот, инвестираме в своето бъдеще и това на децата на България!