Ръководството на Дженерали Застраховане АД посети Фондация „За Нашите Деца“


19 Юни 2021
_C2_4775.jpg

The Human Safety Net е глобалната инициатива на застрахователна група Generali, чиято цел е да създаде мрежа от хора и съмишленици, които да подкрепят на най-уязвимите – новородени, деца и семейства в риск, бежанци. През последния месец, групата влага максимални усилия в Глобалното им предизвикателство, а постигнатите резултати, на Дженерали Застраховане АД за The Human Safety Net България, представляват допълнителен стимул за всички служители, които поемат инициатива. Събраните средства са в полза на Фондация „За Нашите Деца“, като тази седмица, Управителния съвет на Дженерали Застраховане АД, успяха сами да видят резултатите от общите усилия.

Председателят на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на Дженерали Застраховане АД г-н Николай Станчев, заедно с г-жа Жанета Джамбазка, Изпълнителен и Главен Финансов директор и г-н Юри Копач, Изпълнителен директор Търговска мрежа и продажби посетиха Комплекса за ранно детско развитие в София, за да се запознаят отблизо с подкрепата, която фондацията оказва на деца в ранна възраст и техните семейства. Те бяха впечатлени от постиженията на фондацията, качеството на услугите и специализираните помещения за работа с деца.

„Изключително съм впечатлен от нивото и качеството на работа на фондацията. Тук, в Комплекса за ранно детско развитие, успяхме да се докоснем макар и за кратко до ежедневните усилия на специалистите, които помагат на деца в ранна възраст и с трудности в развитието да преодоляват предизвикателствата, пред които са изправени. Ще продължим да ги подкрепяме, защото вярваме, че само с общи усилия можем да постигнем устойчивата промяна в нашето общество, започвайки от децата.“, сподели г-н Николай Станчев.

„Благодаря на Дженерали за доверието в нашата организация и за възможността да разгърнем нашия потенциал, за да можем да достигнем до повече деца и семейства, които имат нужда от нашата подкрепа. Чрез съвместния ни проект успяхме не само да разширим обхвата си пряко към децата и родителите, но и да подкрепим близо 200 специалиста от социалната, здравната и образователната система, за да ги превърнем в доверени и подкрепящи партньори на родителите“, допълни д-р Иванка Шалапатова.

Дженерали Застраховане АД подкрепя Фондация „За Нашите Деца“ и нейната Детска къща, която предоставя временна грижа за деца лишени от родителска грижа от 2013 година. В следващите години компанията разширява своя принос към каузите на Фондацията, като реализира кампании за маркетинг с кауза, въвлича служителите си като доброволци и редовни дарители, участва в традиционната Вечер на добродетелите и Коледната кампания.