Информация от Дженерали Застраховане АД


17 Юни 2021

Бихме искали да Ви уведомим, че през м. октомври 2020 г. е установено нарушение на сигурността на личните данните, състоящо се в нерегламентиран достъп до ограничен брой данни на клиенти и агенти на „Дженерали Застраховане“ АД.

За това обстоятелство своевременно сме уведомили Комисия за защита на личните данни и Министерство на вътрешните работи и сме съдействали активно в хода на извършените от тях действия.“ „Предприети са допълнителни технически и организационни мерки за защита от злонамерено поведение на данните, които „Дженерали застраховане“ АД обработва и съхранява.

От извършена вътрешна проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението на сигурността, е установено, че са засегнати записи, които биха могли да включват само данни от категория „общи данни“ и по-конкретно три имена, а в някои случаи е възможно да са засегнати единен граждански номер, адрес, телефон и имейл.“ „Нерегламентираният достъп е бил ограничен само до публичен уеб сайт и по никакъв начин не е засегнал Информационната система на „Дженерали застраховане“ АД.

Не е засегната информация от категория „чувствителни данни“.

Предвид категориите засегнати данни, актуалността и пълнотата на данните, не се очаква това събитие да доведе до риск за правата и свободите на засегнатите лица.

Може да проверите дали Ваши лични данни са засегнати от описаното събитие чрез изпращаме на Вашите имена и ЕГН на имейл: [email protected]. С цел идентификация на лицата е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни.

Публикуваме нашето уведомление за нарушение на сигурността на личните данни, с цел пълната Ви информираност и оставаме на разположение в случай на възникнали въпроси.

За повече информация може да се обърнете към длъжностно лице по защита на личните данни на „Дженерали Застраховане“ АД:

Христиана Борова“
Тел.02/9267133,
ел. поща: [email protected],
адрес: гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков 68

С уважение,
Екипът на „Дженерали Застраховане“ АД