GENERALI приета в режим на доброволно данъчно сътрудничество


  •  След приемането на нова данъчна стратегия за Групата Дженерали, италианската Данъчна Агенция реши да включи компанията сред избраните за участие в специален, облекчен режим на контрол, базиран на доверие, поради припознаване на ангажираност ѝ към прозрачност

Милано – През последните дни, Assicurazioni Generali (италианската компания на Дженерали Застраховане и централното управление за международната Група Дженерали) бе приета в иновативния данъчен режим на италианските власти, наречен „Доброволно Сътрудничество и Съответствие“, основан през 2015г. С това Дженерали получава недвусмислено признание от Данъчната Агенция за съответствието и отличието на нейната нова Рамка за вътрешен данъчен контрол – за идентифициране, управление и контрол над данъчните рискове, получено след взискателната проверка на Данъчната служба върху нея през 2020г. 

Включването като участник в режима вещае постоянен контакт и пълна прозрачност в отношенията на Компанията с Данъчната служба в Италия, както и съвместни предварителни разисквания на ситуации, които биха могли да носят в себе си данъчен риск, с цел предварителното разрешение на произтичащи конфликти. По този начин се подобрява сигурността и за двете организации, по отношение на спазване на конкретните сложни данъчни изисквания, както са били заложени от законодателя, от страна на Generali, а от друга страна - гарантиране на потока от средства, събирани като данъци. 

Развиването на ефективен модел на управление на данъчния риск, приемането на Груповата Данъчна Стратегия на Дженерали и включването на компанията в този режим, позволяват превантивното разпознаване и елиминиране на рискове, които на практика представляват рисковете на това да не се спазват някои от комплексните данъчни правила, както ги е заложил законодателя. 

Приема на Група Дженерали в режима на „Доброволно Сътрудничество и Съответствие“ е крачка, която най-добрите компании правят на световно ниво и е видим резултат от изготвената Данъчната Стратегия на Групата. 

Тази Данъчна Стратегия на свой ред произлиза от принципите за устойчиво развитие на Дженерали, които гледат на данъчните приходи за държавата, като един ключов и силен фактор за социално-икономическото развитие на съответното обществото, където дадено компания плаща данъци. Поради етичния аспект на въпроса, Компанията Дженерали окуражава култура и ценности на точното следване на данъчните регулации навсякъде и изпълнение на данъчните задължения. 

ДЖЕНЕРАЛИ ГРУП

Дженерали Застраховане АД е една от водещите застрахователни компании в България и е част от Generali Group.

Generali е един от най-големите доставчици на застрахователни услуги и такива, свързани с управлението на активи в световен мащаб. Създадена през 1831 г., тя присъства в 50 страни по света с общ премиен приход от над 69,7 милиарда евро за 2019 г. С близо 72 000 служители, обслужващи 61 милиона клиенти, Групата има водеща позиция в Европа и нарастващото присъствие в Азия и Латинска Америка. Стремежът на Generali е да бъде партньор за цял живот на своите клиенти като предлага иновативни и персонализирани решения, благодарение на развитата си дистрибуторска мрежа. В Австрия, Централна, Източна Европа и Русия, Групата оперира чрез регионалния си офис в Прага, като е в топ три на застрахователните компании в региона.

„Дженерали Застраховане” АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул. ”Княз Александър Дондуков” № 68, ЕИК 030269049 и притежава лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г. „Дженерали Застраховане” АД е част от Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия. 

THE HUMAN SAFETY NET

The Human Safety Net е глобално движение на хора, които помагат на хора. Нашата мисия е да разгърнем потенциала на тези в неравностойно положение, за да могат да 
трансформират не само своя живот, но и на техните семейства и общности. Инициативата включва три програми - за семейства, бежанци и новородени, които са насочени към подпомагането на семействата с малки деца и интегрирането на бежанци чрез работа в тяхната приемна общност. За целта обединяваме усилия с неправителствени организации и частния сектор в Европа, Азия и Южна Америка. Ние сме мрежа, отворена за съвместна работа с фирми, компании и фондации, които споделят нашите цели. Двигателят на The Human Safety Net е фондация, създадена от Generali през 2017 г., която действа в 22 държави с 47 неправителствени партньорски организации.

Документи за изтегляне

GENERALI приета в режим на доброволно данъчно сътрудничество.pdf 174.68kb