Generali избра Manlio Lostuzzi за Регионален мениджър за Централна и Източна Европа


Манлио Лостуци.jpg

Generali избра Manlio Lostuzzi за Регионален мениджър за Централна и Източна Европа. Неговото назначение влиза в сила от 1 септември.

Регионът е част от Международното бизнес звено на Групата, ръководено от Главния изпълнителен директор Jaime Anchústegui. Назначението на Лостуци идва след като през юни Generali обяви промени в структурата си в подкрепа на приоритетите в стратегическия план “Партньор за цял живот 24: Двигател на растежа”. Новата организационна структура включва разширяването на Международното бизнес звено и присъединяването на региона Централна и Източна Европа към него.

След тези промени Международното бизнес звено, ръководено от Jaime Anchústegui, ще бъде разделено на три подрегиона:

  • Азия с ръководител Robert Leonardi;
  • Централна и Източна Европа с ръководител Manlio Lostuzzi;
  • Средиземноморие и Латинска Америка с ръководител Santiago Villa.

Manlio Lostuzzi има над 30 години опит в застрахователния сектор, като той се присъединява към Assicurazioni Generali през 1986 г. През годините преминава през различни позиции в Групата. Manlio Lostuzzi е завършил специалност “Статистика, актюерство и икономически науки” в университета в Триест. През 2019 г. той беше избран за Главен изпълнителен директор на подразделението Generali Corporate & Commercial, а от 2022 г. е ръководител на GBL Insurance Technical Coordination.

Jaime Anchústegui, Главен изпълнителен директор на Международното бизнес звено на Generali, коментира: “Международното бизнес звено на Generali вече включва региона на Централна и Източна Европа. Тази промяна ще стимулира координацията и оперативната синергия между отделните пазари. Същевременно ще подкрепи изпълнението на приоритетите на стратегическия план “Партньор за цял живот 24: Двигател на растежа”. Манлио ще допринесе с доказан опит и експертиза, които са от ключово значение в светлината на настоящата икономическа и социална ситуация. Те са важни и за постигането на нашите стратегически цели”.

Manlio Lostuzzi ще остане на позицията на Главен изпълнителен директор на Generali Global Corporate & Commercial до второ нареждане.