Generali подписва споразумение в Малайзия за придобиване на мажоритарен дял в съвместни предприятия AXA Affin и планира да закупи 100% от MPI Generali


→ Транзакциите трансформират дейностите на Generali в Малайзия, като това ги поставя на 2-ро място в Общо застраховане  в страната, в съответствие със стратегията си за затвърдяване на лидерската си позиция на пазари с висок потенциал

→ Generali ще увеличи сегашния си дял от 49% в MPI Generali Insurans Berhad на 100%

→ Generali ще придобие 70% дял в съвместното предприятие AXA Affin Life Insurance (49% от AXA и 21% от Affin) и приблизително 53% дял в съвместното предприятие AXA Affin General Insurance (49,99% от AXA и 3% от Affin и малцинства)

→ AXA Affin General Insurance и MPI Generali ще бъдат обединени след придобиванията, създавайки една от водещите компании в Малайзия по общо застраховане, като Generali ще притежава 70% дял

Милано – Generali подписа споразумение във връзка със закупуването на по-голямата част от акциите, притежавани от AXA и Affin в, приблизително 53% от AXA Affin General Insurance Berhad (49,99% от AXA и 3% от Affin и други) и AXA Affin Life Insurance Berhad (49% от AXA и 21% от Affin).
Групата също така подаде заявление до местния регулатор, за да придобие останалите акции на MPI Generali Insurans Berhad (MPI Generali), притежавани от нейния малайзийски партньор в съвместното предприятие Multi-Purpose Capital Holdings Berhad (MPHB Capital). Сделките подлежат на одобрение от министъра на финансите на Малайзия и Централната Банка на Малайзия.

Общо за комбинираните трансакции сумата  е в размер на 1,290 милиона RM (262 милиона EUR1), подлежаща на корекции при приключване. Очакваното въздействие върху Съотношението на Регулаторната Платежоспособност на Групата е приблизително -3,5 п.п. ..

В резултат на трансакциите Generali ще работи в Малайзия чрез две компании – едната в сегмента Общо застраховане, а другата в сегмента Живот. В сегмента Общо застраховане, Generali планира да обедини бизнеса на MPI Generali с AXA Affin General Insurance. След приключване на  трансакциите, Generali ще държи 70% в сегментите Живот и Общо застраховане, които ще търгуват под името на Generali. Affin Bank ще държи останалите 30%.

Придобиванията ще позиционират Generali като един от водещите застрахователи на малайзийския пазар, създавайки втория по пазарен дял застраховател в Общо застраховане2 и влизайки в сегмента на животозастраховането в страната.

Generali ще сключи ексклузивно банково застрахователно споразумение с Affin Bank за продажба на конвенционални продукти в Общо застраховане и животозастрахователни продукти. Основана през 1975 г., Affin Bank е десетата по големина банка в страната с над 110 клона, обслужващи както търговци на дребно, така и корпоративни клиенти. Нейните дейности се фокусират върху търговски, ислямски (тъй като 61.3% от населението на Малайзия са мюсюлмани) и инвестиционни банкови услуги, брокерска дейност, управление на активи и подписване на общо и животозастраховане.

Generali, AXA, Affin Bank и MPHB Capital работят заедно, за да получат необходимите регулаторни одобрения. Generali ще започне необходимото планиране на интеграцията, за да развие организация, която използва уменията, опита и експертизата на целия персонал на компаниите. Очакваната дата на завършване на придобиването е през второто тримесечие на 2022 г.

Jaime Anchústegui Melgarejo, Изпълнителен директор на International Generali Group, сподели: „Сделките са изцяло съобразени със стратегията на Generali за укрепване на лидерската позиция на гпазари с висок потенциал. Малайзия представлява много привлекателна възможност, тъй като има нарастващо население в средна класа и е със степен на проникване на застрахователна култура,  все още относително ниска в сравнение с други по-зрели пазари в азиатския регион. "

Rob Leonardi, Регионален директор, Generali Азия сподели: „Това е вълнуващо време за Generali в Малайзия и за нашата стратегия за растеж в Азия. През последните пет години ни харесваше да работим заедно с нашия бизнес партньор върху трансформацията на MPI Generali и сега можем допълнително да оптимизираме стратегическото си положение, да осигурим по-ефективни операции в развити икономики и да предоставим още по-голяма стойност за нашите клиенти. Имаме амбицията да трансформираме и укрепим нашия бизнес на този важен пазар и очакваме с нетърпение да работим с нашите клиенти, служители, агенти, партньори и дистрибутори."

Generali е активен в Малайзия от 2015 г., когато придоби 49% дял в Multi-Purpose Insurans Berhad – застрахователното дъщерно дружество по Общо застраховане на Multi-Purpose Capital Holdings за създаването на MPI Generali.

AXA Affin General Insurance е сред най-големите фирми на общозастрахователния пазар в Малайзия, с обширна дистрибуторска мрежа от над 5,000 активни агенти в цялата страна. Компанията приключи 2020 г. с 287 милиона евро брутни записани премии3, докато AXA Affin Life Insurance, основана през 2006 г., спечели годишен еквивалент от 24 милиона евро. AXA Affin Life Insurance е водещ на пазара иноватор в подпомагането на хората да управляват риска и да постигнат финансовите си цели.

HSBC действа като ексклузивен финансов съветник на Generali по сделките. Адвокатската кантора Wong & Partners действа като правен съветник.


1 1 Евро = RM 4.9328 към 18 Юни 2021 г. (източник: Bloomberg).

2 Спрямо проформа 2020 Брутни Записани Премии (Регионален GAAP).

3 Спрямо Регионален GAAP.

 

За ДЖЕНЕРАЛИ ГРУП

Дженерали Застраховане АД е една от водещите застрахователни компании в България и е част от Generali Group.

Generali е един от най-големите доставчици на застрахователни услуги и такива, свързани с управлението на активи в световен мащаб. Създадена през 1831 г., тя присъства в 50 страни по света с общ премиен приход от над 70,7 милиарда евро за 2020 г. С повече от 72 000 служители, обслужващи 65.9 милиона клиенти, Групата има водеща позиция в Европа и нарастващото присъствие в Азия и Латинска Америка. Стремежът на Generali е да бъде партньор за цял живот на своите клиенти като предлага иновативни и персонализирани решения, благодарение на развитата си дистрибуторска мрежа. В Австрия, Централна, Източна Европа и Русия, Групата оперира чрез регионалния си офис в Прага, като е в топ три на застрахователните компании в региона. През 2021 г. Generali Group празнува своята 190-а годишнина.

„Дженерали Застраховане” АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул. ”Княз Александър Дондуков” № 68, ЕИК 030269049  и притежава  лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г.  „Дженерали Застраховане” АД е част от Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия.

Документи за изтегляне

Generali подписва споразумение в Малайзия за придобиване на мажоритарен дял в съвместни предприятия AXA Affin и планира да закупи 100% от MPI Generali 210.13kb