Generali потвърждава изплащането на втория транш от дивидента за 2019 г.


Милано – На днешно заседание, председателствано от Gabriele Galateri di Genola, Съветът на директорите на Assicurazioni Generali потвърди - както се очакваше на годишното общо събрание, проведено на 29 април 2021 г. - отсъствието към днешна дата на възпрепятстващи надзорни разпоредби или препоръки относно изплащане на втория транш от дивидента за 2019 г., който ще бъде изплатим към 20 октомври 2021 г. Акциите ще се търгуват без стойността на следващия дивидент на 18 октомври 2021 г., като датата на правото за получаване на дивидента е 19 октомври 2021 г.

Документи за изтегляне

Generali потвърждава изплащането на втория транш от дивидента за 2019 г. 212.33kb