Generali потвърждава отличната рентабилност на Групата, със силен ръст на премиите, оперативния и нетен резултат, както и своята изключително стабилна капиталова позиция


1H2021-infographic-ENG1.jpg

КОНСОЛИДИРАНИ РЕЗУЛТАТИ НА ГРУПА ДЖЕНЕРАЛИ КЪМ 30 ЮНИ 20211

→ Оперативният резултат нарасна до € 3 милиарда (+10.4%), благодарение на положителния принос на Животозастраховането, Управлението на активи, както и сегмента на Холдинга и друг бизнес. Беше потвърден отличния принос на сегмента Общо застраховане

→ Брутно записаните премии достигнаха € 38 милиарда (+5.5%), с повишение, както в сегмента Животозастраховане (+5.8%), така и в Общо застраховане (+4,9%). Силен портфейл в сегмент Животозастраховане с нетен паричен поток от € 6.3 милиарда (-8.6%).2 Отличен марж на новия бизнес и с 4.67% един от най-добрите в сектора (3.94% 1H20). Комбинираният коефициент остава стабилен с 89.7% (+0.2 п.п.)

→ Силен ръст на нетните резултати, които се повишиха до € 1,540 милиона (€ 774 милиона 1H20)3

→ Коефициентът на платежоспособност е изключително стабилен при 231% (224% FY2020)

→ Групата е на път да изпълни целите си за годината и успешно да изпълни стратегическия план „Generali 2021“

Изпълнителният директор на Група Generali, Philippe Donnet, коментира: “Днешните отлични резултати потвърждават, че ние сме на път да постигнем успешно амбициозните цели от настоящия план „Generali 2021“, дори в тази много предизвикателна среда. Значителният растеж, постигнат през първите шест месеца на годината, укрепват позицията на Generali като европейски лидер, благодарение на нашите оперативни постижения, ускоряването на нашите дигитални иновации и качеството на нашата дистрибуторска мрежа. Ще продължим да напредваме с още по-силен акцент за амбицията ни да бъдем Партньор за цял живот, разчитайки на ентусиазма, страстта и енергията на нашите 72 000 колеги и 165 000 агенти по целия свят. Очакваме с нетърпение да представим новия план в Деня на инвеститорите на 15 декември.“


1. Промените в премиите, нетните приходи от животозастраховане и премиите от новия бизнес са представени в еквивалентни условия (при постоянни валутни курсове и обхват на консолидация). Оперативният резултат, собствените инвестиции и техническите резерви на Животозастраховане изключват всички активи, продадени през същия период на сравнение. 
2. През юни 2020 г. Generali спечели мандата в Италия за управлението на два инвестиционни сегмента на Cometa, Националния допълнителен пенсионен фонд за работници в машиностроенето, монтаж на промишлени инсталации и подобни сектори, както и за служители в сектора на златото и среброто. Като изключим ефекта от този пенсионен фонд, нетните притоци на Животозастраховане биха се увеличили с 16,6%.
3. Коригираният нетен резултат – определен като нетен резултат, без въздействието на печалби и загуби, свързани с разпорежданията – е равен на нетния резултат за периода, който не е повлиян от печалби и загуби, свързани с разпорежданията. Коригираният нетен резултат за периода 1H20 възлиза на € 957 милиона, което неутрализира € 183 милиона в резултат на споразумението за сделката за продажбата на BSI. В допълнение, като се изключат еднократните разходи за Извънредния международен фонд за Covid-19, коригираната нетна печалба за 1H20 възлиза на € 1032 милиона.


За ДЖЕНЕРАЛИ ГРУП

Дженерали Застраховане АД е една от водещите застрахователни компании в България и е част от Generali Group.

Generali е един от най-големите доставчици на застрахователни услуги и такива, свързани с  управлението на активи в световен мащаб. Създадена през 1831 г., тя присъства в 50 страни по света с общ премиен приход от над 70,7 милиарда евро за 2020 г. С повече от 72 000 служители, обслужващи 65.9 милиона клиенти, Групата има водеща позиция в Европа и нарастващото присъствие в Азия и Латинска Америка. Стремежът на Generali е да бъде партньор за цял живот на своите клиенти като предлага иновативни и персонализирани решения, благодарение на развитата си дистрибуторска мрежа. В Австрия, Централна, Източна Европа и Русия, Групата оперира чрез регионалния си офис в Прага, като е в топ три на застрахователните компании в региона. През 2021 г. Generali Group празнува своята 190-а годишнина.

„Дженерали Застраховане” АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул. ”Княз Александър Дондуков” № 68, ЕИК 030269049  и притежава  лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г.  „Дженерали Застраховане” АД е част от Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия.

Документи за изтегляне

GENERALI GROUP CONSOLIDATED RESULTS AS AT 30 JUNE 2021 659.59kb