Изявление на Generali


Милано – Членовете на Управителния съвет на Assicurazioni Generali, които не заемат позиции на Изпълнителни директори, на заседание, проведено на 14 септември 2021 г., взеха под внимание възможността Изпълнителният директор на Групата Philippe Donnet да остане Главен изпълнителен директор за трети мандат. Мнозинството от тях, приветствайки тази възможност по време на Управителния съвет, изразиха своята благодарност за свършената работа и постигнатите резултати от Филип Доне. Това решение беше взето с оглед, когато напускащият Управителен съвет пристъпи към представянето на листа за подновяване на борда, Philippe Donnet да бъде включен в гореспоменатия списък като Главен изпълнителен директор и за следващия мандат.

 


За ДЖЕНЕРАЛИ ГРУП

Дженерали Застраховане АД е една от водещите застрахователни компании в България и е част от Generali Group.

Generali е един от най-големите доставчици на застрахователни услуги и такива, свързани с  управлението на активи в световен мащаб. Създадена през 1831 г., тя присъства в 50 страни по света с общ премиен приход от над 70,7 милиарда евро за 2020 г. С повече от 72 000 служители, обслужващи 65.9 милиона клиенти, Групата има водеща позиция в Европа и нарастващото присъствие в Азия и Латинска Америка. Стремежът на Generali е да бъде партньор за цял живот на своите клиенти като предлага иновативни и персонализирани решения, благодарение на развитата си дистрибуторска мрежа. В Австрия, Централна, Източна Европа и Русия, Групата оперира чрез регионалния си офис в Прага, като е в топ три на застрахователните компании в региона. През 2021 г. Generali Group празнува своята 190-а годишнина.

„Дженерали Застраховане” АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул. ”Княз Александър Дондуков” № 68, ЕИК 030269049  и притежава  лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г.  „Дженерали Застраховане” АД е част от Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия.

Документи за изтегляне

Изявление на Generali 197.74kb