Роди се Институтът за Наука за Данни и Изкуствен Интелект. Подписан е Меморандум за Разбирателство между изследователските организации и Дженерали


→ Целта е да се създадат нови възможности чрез колаборация между академици и играчи в индустрията

Триест – Меморандум за Разбирателство бе подписан между Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), Университета Триест, Университета Удин, Международен Център за Теоретична Физика Абдус Салам (МЦТФ), МИБ Триест Училище за Мениджмънт и Дженерали с цел създаване Институтът за Наука за Данни и Изкуствен Интелект. Целта е а се създаде център за иновации и генерират проучвания и нови бизнес възможности, базирани на наука за данни и изкуствен интелект.

По-специално, Институтът за Наука за Данни и Изкуствен Интелект, който цели да се присъедини към ЕЛОИС (Европейска Лаборатория за Обучение и Интелигентни Системи) мрежата, е предназначен да извършва проучвания от световен клас и да окуражава обмена на знания в машинното обучение и изкуствения интелект.

Сред целите му, също така е да обедини млади таланти и да насърчи нови колаборации чрез съвместни дейности като семинари, докторски и магистърски програми, дейности за разпространение, както и възможности за повишаване на квалификации и преквалифициране за служителите на партньори от индустрията.

Председателят на Assicurazioni Generali, Габриеле Галатери ди Дженола, потвърди: „Във време на огромни промени, науката за данни и изкуственият интелект предлагат възможности за оптимизиране на ефективността и операциите, както и да продължим да бъдем до нашите клиенти - основни елементи на нашият стратегически план Generali 2021. Връзката между превъзхождане на територията с дигитална трансформация, обмен на знания, и колаборацията между академици и лидери в индустрията има забележителен потенциал за иновация – както чрез възможността за генериране на стойност и стимулиране на развитието, така и чрез способността да предвиждат и преодоляват съвременни предизвикателства. С Академията в Триест, Дженерали е част от този проект, който добавя още едно парче към историята на Компанията, която празнува 190-я си рожден ден тази година“.

Директорът на SISSA Стефано Руфо потвърди: „Този нов проект може да достигне нови висоти. В момента, страната ни не разполага с достатъчно опит в науката за данните - решаваща област за бъдещето. Инициативата, която стартираме днес, адресира тази важна необходимост. SISSA, първият институт в Италия, който предлага подготовка за докторантура, създаде силна изследователска група в областта на науката за данни, привличаща таланти от чужбина, и е готова да даде своя принос. “

Деканът на Университета в Триест Роберто Ди Ленарда потвърди: „Университетите на Фриули Венеция Джулия отдавна работят с други изследователски институции по проекта за Институт за Наука за Данни и Изкуствен Интелект. Това писмо добавя към него фундаменталната подкрепа на Assicurazioni Generali и още веднъж свидетелства за изключителния характер на така наречената Триестска Система в националната научна панорама. Ние допринасяме и ще продължим да допринасяме с ентусиазъм за укрепване и разширяване на тази инициатива, която обединява научните изследвания и бизнеса, уверени, че ще дадем приноса на нашите изследователи по отношение на иновациите и новите възможности за нашите студенти и докторанти."

Деканът на Университета в Удине, Роберто Пинтън потвърди: „Университетът в Удине има дълга традиция в областта на компютърните науки и изкуствения интелект, която датира от повече от четиридесет години назад, когато един от курсовете от първа степен по Информационни Науки в Италия е създаден. С Университета в Триест и SISSA, нашата институция замисли идеята за междууниверситетски център, фокусиран върху науката за данни и изкуствения интелект, с корени в региона, но също така с национален и международен обхват и способен да създаде ползотворно сътрудничество с корпоративния свят. Днес сме още по-убедени, че обединяването на допълнителни умения ще позволи създаването на център за невероятни постижения, предназначен да се превърне във важен център за въпроси от голямо значение за бъдещето “.

Директорът на Международния Център за Теоретична Физика Абдус Салам (МЦТФ), Атиш Дабхолкар, потвърди: „Ясно е, че науката за данните и изкуственият интелект ще направят нови пробиви по границите на науката в полза на цялото човечество. Публично-частното партньорство може да бъде особено плодотворно при проучването на тези нови граници и ние сме много доволни от силния интерес и подкрепа на Дженерали. Както е подчертано в новия им стратегически план, МЦТФ вижда възможностите за иновации в тези области. За нас е удоволствие да обединим усилията си с най-добрите изследователски институти в Триест, заедно с Дженерали, за да насърчим обмена на знания не само между нашите Триестски партньори, но и със световната МЦТФ общност, която обхваща региони, желаещи да преодолеят цифровото разделение за равен достъп до наука и образование. "

Изпълнителният директор на МИБ Триест Училище за Мениджмънт, Владимир Нанут потвърди: „МИБ Триест Училище за Мениджмънт ще има мисията да насърчава диалога между света на научните изследвания и света на бизнеса и да ги окуражи да се възползват от всяка възможност, предлагана от Дигитална Трансформация и от напредъка в Изкуствения Интелект.“

 

ГРУПА ДЖЕНЕРАЛИ

Дженерали е един от най-големите световни доставчици на застраховане и управление на активи. Създадена през 1831 г., тя присъства в 50 страни в света, с общ премиен приход от 70,7 милиарда евро през 2020 г. С над 72 000 служители, обслужващи 65,9 милиона клиенти, Групата има водеща позиция в Европа и нарастващо присъствие в Азия и Латинска Америка. Ангажиментът за устойчивост е една от възможностите на стратегията на Дженерали, вдъхновена от амбицията да бъде Партньор за Цял Живот на своите клиенти, предлагайки иновативни и персонализирани решения благодарение на несравнима дистрибуторска мрежа.

„Дженерали Застраховане” АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул. ”Княз Александър Дондуков” № 68, ЕИК 030269049 и притежава лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г. „Дженерали Застраховане” АД е част от Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия.

 

SISSA

Основан през 1978 г., SISSA е водещ институт за научни изследвания и следдипломно обучение на национална и международна сцена. Това е едно от шестте училища за високи постижения в Италия. Изследователските и обучителни дейности са групирани в три основни области: Физика, Математика и Неврология. Освен това Интердисциплинарната Лаборатория за Напреднали Изследвания работи на границата между науката, хуманитарните науки и обществеността. Училището е първият институт в Италия, който предлага следдипломно обучение, завършващо с докторска степен. От основаването си SISSA е обучила почти 1500 докторанти, 30% от които пристигат от чужбина.

 

Университетът в Триест

Основан през 1924 г., Университетът в Триест процъфтява в особено стимулираща среда: той може да разчита на стабилна връзка с градския и регионален контекст, в който се намира, като се възползва от отношенията, установени с университети и няколко изследователски организации. Оживеният градски контекст, заедно с геостратегическото му местоположение в Централна Европа, позволяват на Триестския университет да играе ключова роля на континента, да види международно признание за качеството на образователната си оферта и да постигне значителни резултати във всички области на научните изследвания.

 

Университетът в Удине

Университетът в Удине започва своята дейност на 1 ноември 1978 г. Той е създаден благодарение на изразяването на волята на хората чрез законово предложение, събрало около 125 000 подписа, след земетресението, което е ударило Фриули през 1976 г. Действието му се основава на четири стълба : висше образование, научни изследвания и трансфер на технологии, взаимодействие с територията и интернационализация. Неговото образователно предложение се състои от 77 сред тригодишни курсове (39), магистърски програми (35) и едноциклови курсове (3), 20 висши учебни заведения, 13 докторантури и 21 магистърски програми. Той има осем катедри, Училище за напреднали, около 16 000 студенти, а преподавателският му състав наброява 650 членове.

 

МЦТФ

Международният Център за Теоретична Физика Абдус Салам (МЦТФ) е уникална световна институция, която изследва фундаментални научни въпроси на най-високо ниво, насърчава активната ангажираност с учените в развиващите се страни и развива международното сътрудничество чрез науката. Основана през 1964 г. от покойния нобелов лауреат Абдус Салам, ICTP предлага изследователски и образователни възможности, недостъпни в развиващите се страни, осигурявайки богата международна среда, която преминава политически и географски граници. За повече подробности посетете уебсайта www.ictp.it.

 

МИБ

МИБ Училище за Мениджмънт Триест е международен център за висше мениджърско образование, основан в Триест през 1988 г. като нестопански консорциум от академични и бизнес партньори, с мисията за развитие на човешкия капитал и надграждане на уменията, изисквани от лидерите и мениджърите. Училището е насочено към следдипломния и след- опитния сегмент на мениджърското образование, като предоставя Магистър Бизнес Администрация, Специализиран Магистър и Обучение на Ръководни Кадри и всяка година обучава млади таланти, мениджъри и предприемачи от цял свят. Всички магистри са акредитирани от независими сертифициращи органи: МИБ Триест е сред 2% училища в света, получили най-добрите международни акредитации за своите програми (AMBA, EFMD и ASFOR акредитация).

Документи за изтегляне

Роди се Институтът за Наука за Данни и Изкуствен Интелект. Подписан е Меморандум за Разбирателство между изследователските организации и Дженерали 527.54kb