Нашите офиси
     

Актуални търгове на Дженерали Застраховане АД


16.04.2020 г.

 „Дженерали Застраховане” АД обявява конкурс за избор на PR агенция

 При интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на имейл: procurement.bg@generali.com

Краен срок за подаване на оферти – 01.05.2020 г.

 

12.08.2019 г.

 „Дженерали Застраховане” АД обявява конкурс за избор на  доставчик за извършване на куриерски услуги

 При интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на имейл: procurement.bg@generali.com

Краен срок за подаване на оферти – 20.09.2019 г.

 

12.08.2019 г.

 „Дженерали Застраховане” АД обявява конкурс за избор на  доставчик за снабдяване с канцеларски материали

 При интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на имейл: procurement.bg@generali.com

Краен срок за подаване на оферти – 20.09.2019 г.

 

09.08.2019 г.

 „Дженерали Застраховане” АД обявява конкурс за избор на  доставчик за отпечатване и брандиране на рекламни артикули

 При интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на имейл: procurement.bg@generali.com

Краен срок за подаване на оферти – 27.08.2019 г.

 

01.08.2019 г.

 „Дженерали Застраховане” АД обявява конкурс за избор на фирма за печат на бланки и рекламни материали

 При интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на имейл: procurement.bg@generali.com

Краен срок за подаване на оферти – 31.08.2019 г.

 

20.05.2019 г.

 „Дженерали Застраховане” АД обявява конкурс за избор на фирма за наемане на интернет рекламно пространство

 При интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на имейл: procurement.bg@generali.com

Краен срок за подаване на оферти – 17.06.2019 г.

 

08.11.2018 г.

 „Дженерали Застраховане” АД обявява конкурс за избор на на фирма за съхраняване на документи на дружеството.

 При интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на имейл: procurement.bg@generali.com

Краен срок за подаване на оферти – 15.11.2018 г.

 

05.10.2018 г.

 „Дженерали Застраховане” АД обявява конкурс за избор на туристическа агенция за организиране на бизнес пътувания в чужбина.  

 При интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на имейл: procurement.bg@generali.com

Краен срок за подаване на оферти – 15.10.2018 г.

 

05.10.2018 г.

 „Дженерали Застраховане” АД обявява конкурс за избор на доставчик за отпечатване, брандиранe и разпределение на рекламни артикули  

 При интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на имейл: procurement.bg@generali.com

Краен срок за подаване на оферти – 12.10.2018 г.

За допълнителна информация: тел. +35929267494

 

22.06.2018 г.

 Дженерали Застраховане АД обявява конкурс за извършване на ежедневна услуга за периода от 07.07.2018г. до 06.07.2021г. – клипинг и медия мониторинг на преса, радио, телевизия, интернет и социални мрежи.

 При интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на имейл: procurement.bg@generali.com

Краен срок за подаване на оферти до 17 часа на  29.06.2018 г.

 За допълнителна информация: тел. +35929267494

 

13.06.2018 г.

 Дженерали Застраховане АД обявява конкурс за  наемане на Билборд Съоръжения.   

 При интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на имейл: procurement.bg@generali.com

Краен срок за подаване на оферти до 20.06.2018 г.

 За допълнителна информация: тел. +35929267494

 

04.05.2018 г.

 „Дженерали Застраховане” АД обявява конкурс за печат на винили и наемане на Билборд Съоръжения.   

 При интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на имейл: procurement.bg@generali.com

Краен срок за подаване на оферти – 10.05.2018 г.

 

За допълнителна информация: тел. +35929267494

 

20.10.2017 г.

 „Дженерали Застраховане” АД обявява конкурс за избор на доставчик за отпечатване и брандиранe на рекламни артикули  

 При интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на имейл: procurement.bg@generali.com

Краен срок за подаване на оферти – 31.10.2017 г.

 

За допълнителна информация: тел. +35929350879

 

Дженерали Закрила МДЦ стартира търг за избор на външна клинична лаборатория за нуждите на медицински център Закрила за извършване на клинични изследвания във следните сектори:

 

1.ХЕМАТОЛОГИЯ;

2.БИОХИМИЯ /БИОХИМ. ИЗСЛЕДВАНИЯ, ЕЛЕКТРОЛИТИ, АПОЛИПОПРОТЕНИ, СРЕАКТ. ПРОТЕИН, ГЛИК. ХЕМОГЛОБИН/;

3. КОАГУЛАЦИЯ;

4. УРИННИ АНАЛИЗИ/ ПЪЛНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ, СЕДИМЕНТ, МИКРОАЛБУМИН, КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БЕЛТЪК И ЕЛЕКТРОЛИТИ В УРИНА, НАРКОТИЧТИ ТЕСТОВЕ/;

5. ХОРМОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ;

6. ТУМОРНИ МАРКЕРИ;

7.МЕТАБОЛИТИ И ДРУГИ ТЕСТОВЕ/ ВИТАМИНИ, ФЕРИТИН, ИМУНОГЛОБУЛИНИ, ХЛАМИДИЯ, ХЕЛИКОБАКТЕР/

8. ВИРУСОЛОГИЯ;

9.МИКРОБИОЛОГИЯ;

10.ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ;

11.ПАРАЗИТОЛОГИЯ;

12.КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

 

При интерес за участие търга, моля да изпратите запитване до електронен адрес procurement.bg@generali.com. Срок за подаване на офертите - 22.06.2017 г.

 

06.06.2017 г.

 „Дженерали Застраховане” АД обявява конкурс за наемане на Билборд Съоръжения по Републиканската Пътна Мрежа.   

 При интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на имейл: procurement.bg@generali.com

Краен срок за подаване на оферти – 09.06.2017 г.

 

За допълнителна информация: тел. +35929350879

 

05.05.2017 г.

 „Дженерали Застраховане” АД обявява конкурс за избор на доставчик за разработка и инсталация на система за дистанционни обучения

При интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на имейл: procurement.bg@generali.com

Краен срок за подаване на оферти – 17.05.2017 г.

 

За допълнителна информация: тел. 02/ 926 7 214

 

 

05.05.2017 г.

 Дженерали Застраховане” АД обявява конкурс за избор на агенция за осъществяване на проучвания по методологията „Таен клиент“

При интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на имейл: procurement.bg@generali.com

Краен срок за подаване на оферти – 17.05.2017 г.

 

За допълнителна информация: тел. 02/ 926 7 214

 

 

31.03.2017 г.   

„Дженерали Застраховане” АД обявява конкурс за избор на доставчик на 80 бр. компютри.

При интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на имейл: procurement.bg@generali.com

Краен срок за подаване на оферти - 20.04.2017 г. до 18.00 ч.

 

За допълнителна информация: тел. 02/ 926 7 214

 

 

 

18.01.2017 г.   

„Дженерали Застраховане” АД обявява конкурс за избор на преводаческа агенция, с цел сключване на тригодишен договор за обслужване

При проявен интерес от Ваша страна, можете да заявите участие на имейл: procurement.bg@generali.com

Краен срок – 25.01.2017 г. до 14.00 ч.

 

За допълнителна информация: тел. 02/ 926 7 214