Товари по време на превоз (Карго)

AdobeStock_357590375.jpeg

За кого е предназначена застраховката?

Тази застраховка обслужва търговския стокообмен, като защитава физически и юридически лица собственици на товари срещу рисковете по време на превоза.


Какво се застрахова?

Застраховат се всички видове товари, превозвани с морски, сухопътен, въздушен или комбиниран транспорт и свързаните с тях материални интереси по време на превоза.


Какви рискове покрива застраховката?

Дженерали Застраховане осигурява застрахователно покритие за загуба, повреда или разноски, дължащи се на възникнало застрахователното събитие, причинено от опасности при пътуването на товарите по суша, въздух и вода. Застрахователното покритие е съгласно действащите Лондонски Институтски Карго Клаузи:

  • Институтски Карго Клаузи (А) - 1.1.09 - за всички рискове от загуба и/или повреда на застрахования товар по време на превоза, освен изрично изключените;
  • Институтски Карго Клаузи (С) - 1.1.09 - за минимално покритие, включващо загуба и/или повреда на застрахования товар, дължащи се на настъпването на определени рискове (пожар, експлозия, преобръщане или дерайлиране на превозното средство, сблъскване или контакт на превозното средство с всякакъв външен предмет, освен вода и други морски рискове);
  • Институтски Карго Клаузи (В) - 1.1.09 - за ограничено покритие, включващо покритието по Институтски Карго Клаузи (С) - 1.1.09 и рисковете земетресение, вулканично изригване, светкавица, влизане на морска, езерна или речна вода в превозното средство, пълна загуба на отделен пакет при товаро-разтоварни работи;
  • други условия и клаузи, общоприети в международната застрахователна практика - за специфични товари и видове транспорт;
  • Клаузи “Вътрешно Карго“ - за загуба и/или повреда на застрахования товар, дължащи се на пожар, експлозия, природни бедствия, ПТП, преобръщане или дерайлиране на превозното средство и други - за товарите, превозвани на територията на Република България.

Застрахователното покритие може да бъде разширено, като Дженерали Застраховане предлага допълнително покритие на други специфични рискове по договаряне.

 


Защо да сключа застраховка в Дженерали?

  • Предлагаме бърз и лесен начин за превенция на риска
  • Предлагаме индивидуален подход към всеки клиент
  • Прецизност и коректност при ликвидацията на възникнали претенции

Документи за изтегляне

Информационен документ за застрахователен продукт 519.68kb  
Общи условия за застраховка Товари по време на превоз - Карго 351.54kb