Мисия, Визия & Ценности

Нашата Визия

Our purpose is to actively protect and enhance people’ s lives

  • Активно: Ние играем проактивна и водеща роля в подобряване живота на хората чрез застраховане. 
  • Защитаваме: Ние сме посветени на самата същност на застраховането - управление и намаляване на рисковете за индивидуални клиенти и институции. 
  • Подобряваме: Дженерали е също така ангажирана със създаване на стойност. 
  • Хората: Ние полагаме големи грижи за нашите клиенти и бъдещето и живота на нашите хора. 
  • Живот: В крайна сметка, ние имаме влияние върху качеството на живот на хората: благосъстоянието, сигурността, предоставянето на съвети и услуги са инструменти за подобряване на избрания начин на живот на хората в дългосрочен план.

Нашата Мисия

Our mission is to be the first choice by delivering relevant
and accessible insurance solutions

  • Първи избор: Логично и естествено действие, което потвърждава най-добрата оферта на пазара на базата на ясни предимства и ползи.
  • Предоставяме: Ние гарантираме постижение чрез стремеж към най-високи резултати.
  • Подходящи: Възприемането или удовлетворяването на потребностите  и възможности  в  реалния живот, съобразени с местните и персонални потребности и навици,  възприемни като ценни.
  • Достъпни: Преди всичко ясен, както и лесен за намиране, за  да  бъде разбран и да се използва; винаги на разположение, на конкурентна цена.
  • Застрахователни решения: Ние се стремим да предлагаме решения по мярка, интелигентно съчетание от защита, предоставяне на съвети и услуги.

Нашите Ценности

Deliver on the promise

Ние се обвързваме с един дългосрочен договор за взаимно доверие с нашите хора, клиенти и заинтересовани страни; цялата ни дейност e насочена към подобряване живота на нашите клиенти.
Ние се ангажираме с дисциплина и почтеност, за да сбъднем това обещание и да окажем въздействие в рамките на една дълготрайна връзка.

Value our people

Ние ценим нашите хора, насърчаваме многообразието и инвестираме в непрекъснато обучение и растеж чрез създаване на прозрачна, последователна и достъпна работна среда. Развивайки нашите хора ще осигурим дългосрочно бъдеще на нашата компания.

Live the community

Горди сме да принадлежим към международна група със силни, устойчиви и дълготрайни отношения на всеки пазар, в които работим. Нашите пазари са нашите домове.

Be open

Ние сме любопитни, отзивчиви и овластени хора, с отворено и различно мислене, които искат да гледат на нещата от различна перспектива.