Нашите офиси
     

Нашата Култура

Живеем в епоха на трансформация.Застрахователната индустрия непрекъснато се развива, както и нуждите и мечтите на нашите клиенти.

НАШАТА ЦЕЛ

Нашата цел, „да дадем възможност на хората да формират по-безопасно бъдеще, като се грижат за живота и мечтите си“, е причината да съществуваме и тя ни вдъхновява и мотивира. Винаги сме полагали усилия, да подобрим живота на хората. В един все по-сложен свят нашата способност да се грижим и помагаме на хората, като предлагаме иновативни, персонализирани решения, ще им позволи да вземат решения и да оформят по-безопасно бъдеще за себе си, своите близки, бизнеса, своята общност.


НАЧИНЪТ НИ НА РАБОТА: ЦЕННОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ

Нашите Ценности са тези, които ни определят и към които се придържаме

Deliver on the promise

Ние се обвързваме с един дългосрочен договор за взаимно доверие с нашите хора, клиенти и заинтересовани страни; цялата ни дейност e насочена към подобряване живота на нашите клиенти.
Ние се ангажираме с дисциплина и почтеност, за да сбъднем това обещание и да окажем въздействие в рамките на една дълготрайна връзка.

Value our people

Ние ценим нашите хора, насърчаваме многообразието и инвестираме в непрекъснато обучение и растеж чрез създаване на прозрачна, последователна и достъпна работна среда. Развивайки нашите хора ще осигурим дългосрочно бъдеще на нашата компания.

Live the community

Горди сме да принадлежим към международна група със силни, устойчиви и дълготрайни отношения на всеки пазар, в които работим. Нашите пазари са нашите домове.

Be open

Ние сме любопитни, отзивчиви и овластени хора, с отворено и различно мислене, които искат да гледат на нещата от различна перспектива.


Нашите поведения

Нашите поведения описват начинът, по който действаме и изпълняваме задачите си всеки ден. Те са това, което ни отличава от останалите. Те са нашият ангажимент, като общност и като индивиди. Те са начинът, по който искаме да измерим, как постигаме своите резултати.

  • ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ: действа проактивно и със страст за отлично представяне
  • ОПРОСТЯВАНЕ: прави нещата по-прости, адаптира се бързо и взима интелигенти решени
  • ИНОВИЦИЯ: приема различията и осъществява иновацията
  • ДОБРО ОТНОШЕНИЕ: партнира си с останалите, показва емпатия и отборен дух