Нашите офиси
     

Нашите Ценности са тези, които ни определят и към които се придържаме


Deliver on the promise

Ние се обвързваме с един дългосрочен договор за взаимно доверие с нашите хора, клиенти и заинтересовани страни; цялата ни дейност e насочена към подобряване живота на нашите клиенти.
Ние се ангажираме с дисциплина и почтеност, за да сбъднем това обещание и да окажем въздействие в рамките на една дълготрайна връзка.

Value our people

Ние ценим нашите хора, насърчаваме многообразието и инвестираме в непрекъснато обучение и растеж чрез създаване на прозрачна, последователна и достъпна работна среда. Развивайки нашите хора ще осигурим дългосрочно бъдеще на нашата компания.

Live the community

Горди сме да принадлежим към международна група със силни, устойчиви и дълготрайни отношения на всеки пазар, в които работим. Нашите пазари са нашите домове.

Be open

Ние сме любопитни, отзивчиви и овластени хора, с отворено и различно мислене, които искат да гледат на нещата от различна перспектива.