Нашите офиси
     


Ловеч

Ловеч

Генерална Агенция Ловеч
5500, ул."Александър Стамболийски" 18
(068) 601 402
0888 111 162, 0882 003 609
Иваничка Ангелова - Генерален представител

lovech@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

Генерална агенция Ловеч - Осъм
5500, ул."Димитър Пъшков" № 8
(068) 600 763; 600 793

0892 200 236

Теодора Цветанова

ga.lovech@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.


Троян

Поделение към Генерална агенция Ловеч - Осъм
5600, ул."Осъм" № 1
(0670) 63 277

0879 983 400
Диана Конишева

office.troyan@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.


Севлиево

Генерална Агенция Севлиево
5400, ул."Стефан Пешев" № 46
(0675) 33 130
0896 691 058
Искра Трифонова - Генерален представител

office.sevlievo@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.