Варна

Варна

Брокерски център Варна

9000, бул. "Сливница" № 166А
(052) 715 900; (052) 715 903
0898 518 359
Мартина Тодорова - Главен Директор 

[email protected]

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

Фронт-офис Варна
9000, ул. "Преслав" № 37А
02/ 926 7443
02/ 926 7397
02/ 926 7445

0882 004 089
Димитър Димитров - Ръководител Фронт-офис

[email protected]

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

Генерална Агенция Варна - Заменхоф
9000, бул."Сливница" 70, партер
(052) 646 684
088 200 36 19
Галина Тотева - Генерален представител

[email protected]

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

 

Генерална агенция Варна - Център 
9000, ул. „Селиолу“ № 2

Милен Чернев - Генерален представител

[email protected]

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

 

Регионални Координатори:

Десислава Тихова - Медицински координатор

Фронт-офис Варна 

9000, ул. "Преслав" № 37А

02/9267954

0882003945

[email protected]

 

Специализиран офис - Застрахователни обезщетения Варна
9000, Бул. „Трети март“ № 22 Б

0892200215

Ръководител ЛЦ – Гроздан Грозданов 02/9420 631
Експерт – Иво Русев 02/9420 667
Експерт – Иван Стоянов  02/9420 668
Специалист - Радослава Кожухарова 02/9420660
Специалист – Георги Тенев 02/9420 632

От понеделник до петък

От 08:00 ч. до 17:00 ч.

• Огледи по новосключени полици по застраховка „Каско” на МПС се извършват до 16:30 часа.

• Огледи по щети се извършват до 17:00 часа.


Провадия

Агентски офис Провадия
9200, ул."Граф Игнатиев" 1
(0518) 469 12
0882 003 552
Василка Христова 

[email protected]

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.


Балчик

Офис Балчик
9600, ул. Христо Ботев № 39, ет 1
(0579) 73 514
0899 130 875
Марийка Николова - Ръководител офис

[email protected]

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.