Нашите офиси
     

Отговорност на туроператора

Untitled-3.jpg

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за юридически лица извършващи туроператорска дейност, съгласно Закона за туризма и Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорността на туроператора.


Какви рискове покрива застраховката?

Застраховката покрива отговорността на лиценцирани туроператори за причинени и настъпили през периода на застраховката имуществени вреди на потребителите на организирани пътувания, в резултат на неразплащане на туроператора с негови контрагенти и доставчици, включително при неговата неплатежоспособност и/или несъстоятелност.


Защо да сключа застраховка в Дженерали?

  • Предлагаме конкурентни тарифни условия
  • Предлагаме бърз и ефективен административен процес при издаване на застрахователна полица
  • Получавате професионално обслужване при завеждане на претенция

Документи за изтегляне

Информационен документ за застрахователен продукт 602.13kb