Нашите офиси
     

Класическа злополука

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за физически лица, които могат да сключват индивидуални застраховки, застраховки за членове на семейство /домакинство или за група физически лица.


Какви рискове покрива застраховката?

 • Смърт от злополука
 • Трайна нетрудоспособност от злополука
 • Временна нетрудоспособност от злополука
 • Фрактури вследствие на злополука
 • Изгаряния вследствие на злополука
 • Хирургическо лечение от злополука
 • Медицински разходи от злополука
 • Разходи за погребение, при смърт вследствие злополука 
 • Дневни пари за болничен престой от злополука
 • Следхоспитализационно възстановяване от злополука над 3 дни
 • Дентална помощ от злополука
 • Разходи за медикаменти от злополука
 • Разходи за медицинско транспортиране/репатриране от злополука

Застрахователното покритие е валидно 24 часа в денонощието, за територията на Република България, освен ако не е уговорено друго и е платена допълнителна застрахователна премия.


Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Различни нива на покритие, съобразени с Вашия бюджет
 • Застраховане без медицинска оценка на риска
 • Бързо, лесно и удобно издаване на застрахователни полици през Он-лайн платформа

Купи застраховки

Възползвайте се от най-новия, изцяло онлайн продукт на online.generali.bg „Застраховка Злополука”. Получавате Вашата застраховка по имейл и принтирате сами. Единственото, което трябва да направите е да отделите 1 минута за въвеждане на Вашите данни и да заплатите застраховката.


Документи за изтегляне

Списък Териториални Структури- предявяване на претенции по Злополука и Заболяване и Медицинска Застраховка.pdf 477.39kb  
Искане за плащане 1.9mb  
Информационен документ за застрахователен продукт Злополука и заболяване 994.63kb  
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД 269.81kb