Злополука на пътниците в средствата за обществения транспорт


За кого е предназначена застраховката?

Дженерали Застраховане предлага сключване на задължителната застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз за местата в следните видове превозни средства: автобуси, тролейбуси, таксиметрови автомобили, релсови превозни средства, въжени линии и влекове, въздухоплавателни средства и други. Срещу заплащане на допълнителна премия може да се застрахова и водача на превозното средство.


Какви рискове покрива застраховката?

Основно покритие 

  • Трайна загуба на работоспособност на пътник от злополука 
  • Смърт от злополука на пътник 

Допълнителни покрития  

  • Медицински разходи от злополука, покрита по договора 
  • Разходи за погребение при смърт от злополука, покрита по договора 

За злополука се счита всяко събитие, настъпило не по волята на застрахованото лице, по време на пътуване (включително при качване или слизане от превозното средство), което в резултат на внезапни и непредвидени действия или причини от външен произход в срок до 1 година от настъпването му е причинило смърт или трайна загуба на работоспособност на застрахованото лице.  


Защо да сключа застраховка в Дженерали?

  • Предлагаме конкурентни тарифни условия 
  • Осигуряваме 24 часово асистанс обслужване 
  • Получавате качествено и навременно обслужване при настъпване на застрахователно събитие 

Документи за изтегляне

Информационно съобщение по чл. 13 Регламента за ползватели на застрахователни услуги 519.16kb  
Искане за плащане 1.91mb  
Общи условия 332.91kb  
Информационен документ за застрахователен продукт 244.79kb