Застрахователен здравен пакет HEALTH Line

hr-mediumaaa.jpg

Пакетна здравна застраховка


Пакетна здравна застраховка HEALTH Line предоставя възможност за комплексна защита от рискове, произтичащи от заболяване или злополука на застрахованите лица, настъпили в срока на застрахователния договор, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване за здравноосигурените лица. 

За кого е предназначена застраховката?

HEALTH Line е предназначен за лица, които могат да сключат застраховки - индивидуални, семейни и групови за своя и/или за сметка на работодателя.


Какво покритие предлага застраховката?

HEALTH Line Basic  

  • Болнична помощ: прием и настаняване на болен, преглед, изследвания - лабораторни и инструментални, образна диагностика, назначение на лечение, консултации със специалисти, манипулации, изследвания, операции , консумативи и импланти /от злополука/ 
  • Извън болнична помощ: преглед при специалисти- първичен и вторичен, консултации, лабораторни и инструментални изследвания, образна диагностика, функционални изследвания, ендоскопски изследвания, остеоденситометрия, манипулации и физиотерапия 
  • Възстановяване на разходи: медикаменти, слухови апарати, очила за корекция на зрението /2 стъкла без рамки/ или контактни лещи за корекция на зрението 

HEALTH Line Plus  

  • HEALTH Line Basic + Избор на екип, операции с голяма сложност и високоспециализирана хирургия, консултации с хабилитирани лица при болнично лечение, физиотерапия при болнично лечение.
НИВА НА ПОКРИТИЕ HEALTH Line Basic  HEALTH Line Plus 
Болнично лечение 2 000 лева 8 000 лева
Извънболнично лечение 2 000 лева 2 000 лева
Възстановяване на разходи с 20% самоучастие 200 лева 200 лева

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

  • Грижа и спокойствие за здравето 
  • Конкурентни тарифни условия 
  • Качествено и навременно обслужване при настъпване на застрахователно събитие 

Вижте списък с всички здравни заведения


Документи за изтегляне

Изискуеми документи - Приложение № 1 към Общи условия на Медицинска застраховка Закрила 84.04kb  
Информационен документ за застрахователен продукт 769.97kb  
Искане за плащане 1.91mb  
Информационно съобщение по чл. 13 Регламента за ползватели на застрахователни услуги 519.16kb  
ЛИЧНА ЗДРАВНА ДЕКЛАРАЦИЯ HEALTH LINE 866.16kb  
Застрахователен пакет HEALTH LINE BASIC.pdf 319.17kb  
Застрахователен пакет HEALTH LINE PLUS.pdf 319.5kb  
Общи условия 984.93kb