ГОРНА ОРЯХОВИЦА


"Диагностично-консултативен център" ЕООД - Горна Оряховица

Адрес: ул. "Отец Паисий" 72

  • Диагностично-консултативна помощ
  • Амбулаторно лечение
  • Клинична лаборатория
  • Образна диагностика

 

 

 

МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД

Адрес: ул. "Отец Паисий" 72

  • Болнично и оперативно лечение

 

 

 

МДЛ "Астралаб" ООД

Адрес: ул. "Елена Грънчарова" 10

  • Клинична лаборатория

 

 

 

 

АИПЛК Д-р Стела Гонгалова ЕООД

Адрес: ул."Сидер войвода" №5

 • Амбулаторно лечение-кардиолог