Права за ползване


Моля, прочетете внимателно следните условия за ползване на корпоративен уебсайт на Дженерали Застраховане АД – www.generali.bg.
Използването му е подчинено на приемането на реда и условията, описани по-долу.

Използването на www.generali.bg се счита за неотменимо приемане на тези условия.

  1. Търговските марки и лога, както и съдържанието на www.generali.bg са собственост на Дженерали Застраховане АД. Всяко възпроизвеждане, презапис, копиране на съдържанието е забранено.
  2. Дженерали Застраховане АД си запазва правото да променя  съдържанието и оформлението на уебсайт www.generali.bg, по всяко време и както намери за добре, без предизвестие.
  3. Дженерали Застраховане АД не носи отговорност при никакви обстоятелства за щети, разходи, загуби, причинени от използването или невъзможността за използване на материали от този сайт.
  4. Дженерали Застраховане АД не носи отговорност за вреди, произтичащи от прекъсване, спиране или забавяне, причинени от неизправности в интернет мрежата или поради други причини.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ ("cookies")

Чл.17. Бисквитката ("cookie") представлява малък файл съдържащ информация за използването на даден сайт на текущия компютър. Файла се пази на твърдия диск на Вашия компютър или временно, докато трае посещението Ви, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост от вида "бисквитка". "Бисквитките" изпълняват определени функции (включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас) и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.
Ако отстраните или откажете употребата на "бисквитки" на този уеб сайт, функционалността му ще се повлияе и това може да доведе до известни затруднения в навигацията в уеб сайта и някои от функциите му могат да станат недостъпни.


Правила и условия за ползване на Generali Mobile and Web App

Generali Mobile and Web App може да бъде ползвано само след приемане на реда и условията, описани по-долу.


Моля, прочетете внимателно следните правила и условия за ползване на Generali Mobile App преди да ги приемете:

Използването на Generali Mobile and Web App се счита за неотменимо приемане на тези условия.

Generali Mobile and Web App е собственост на Дженерали Застраховане АД.

Търговските марки и лога в Generali Mobile and Web App, както и съдържанието на www.generali.bg, са собственост на Дженерали Застраховане АД.

Всяко възпроизвеждане, презапис или копирането на съдържанието е забранено.

Дженерали Застраховане АД си запазва правото да променя съдържанието и оформлението на уебсайта www.generali.bg, както и на Generali Mobile and Web App.

Дженерали Застраховане АД не носи отговорност за вреди, причинени от използването и/или невъзможността за използване на материали от уебсайта www.generali.bg и Generali Mobile and Web App.

Дженерали Застраховане АД не носи отговорност за вреди, произтичащи от прекъсване, спиране или забавяне на процесите в резултат на неизправност на интернет мрежата, както и по други независещи от Дружеството причини.