Нашите офиси
     

Права за ползване


Моля, прочетете внимателно следните условия за ползване на корпоративен уебсайт на Дженерали България Холдинг ЕАД – www.generali.bg.
Използването му е подчинено на приемането на реда и условията, описани по-долу.

Използването на www.generali.bg се счита за неотменимо приемане на тези условия.

  1. Търговските марки и лога, както и съдържанието на www.generali.bg са собственост на Дженерали България Холдинг ЕАД. Всяко възпроизвеждане, презапис, копиране на съдържанието е забранено.
  2. Дженерали България Холдинг ЕАД си запазва правото да променя  съдържанието и оформлението на уебсайт www.generali.bg, по всяко време и както намери за добре, без предизвестие.
  3. Дженерали България Холдинг ЕАД не носи отговорност при никакви обстоятелства за щети, разходи, загуби, причинени от използването или невъзможността за използване на материали от този сайт.
  4. Дженерали България Холдинг ЕАД не носи отговорност за вреди, произтичащи от прекъсване, спиране или забавяне, причинени от неизправности в интернет мрежата или поради други причини.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ ("cookies")

Чл.17. Бисквитката ("cookie") представлява малък файл съдържащ информация за използването на даден сайт на текущия компютър. Файла се пази на твърдия диск на Вашия компютър или временно, докато трае посещението Ви, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост от вида "бисквитка". "Бисквитките" изпълняват определени функции (включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас) и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.
Ако отстраните или откажете употребата на "бисквитки" на този уеб сайт, функционалността му ще се повлияе и това може да доведе до известни затруднения в навигацията в уеб сайта и някои от функциите му могат да станат недостъпни.