ПАЗАРДЖИК


МБАЛ "Ексулап" ООД

Адрес: ул. "Св. Архангел" 19 А

 • Болнично и оперативно лечение

 

 

 

ДКЦ "Ексулап - Цитомед" ООД

Адрес: ул. "Св. Архангел" 19 А

 • Диагностично-консултативна помощ
 • Амбулаторно лечение
 • Клинична лаборатория
 • Образна диагностика

 

 

 

МБАЛ Пазарджик АД

Адрес: ул. "Болнична" 15

 • Болнично и оперативно лечение

 

 

 

МЦДП "Вива" ЕООД

Адрес: ул. "Болнична" 15

 • Диагностично-консултативна помощ
 • Амбулаторно лечение
 • Клинична лаборатория
 • Образна диагностика

 

 

 

ДКЦ І Пазарджик ЕООД

Адрес: ул. "Константин Величков" №50 

 • Диагностично-консултативна помощ
 • Амбулаторно лечение
 • Клинична лаборатория
 • Образна диагностика  

 

 

 

ГБСМДЛ "Зинвест-К"ООД

Адрес: ул. "Трапезица" №7

Координатор: г-жа Красимира Бикова

 • Клинична лаборатория

 

 

 

МБАЛ Здраве ООД

Адрес: ул. "Константин Величков" №50

 • Болнично и оперативно лечение

 

Хигия ДКЦ ЕООД    

Адрес: ул. "Св. Иван Рилски" №3

 • Диагностично-консултативна помощ
 • Амбулаторно лечение
 • Клинична лаборатория                                                                    
 • Образна диагностика