СВЕТИ ВЛАС


"Медицински център Астери -Мед" ООД

Адрес: "Медицински център Свети Влас"

  • Диагностично-консултативна помощ
  • Амбулаторно лечение
  • Образна диагностика