ВИДИН


МЦ Биомед 99 ЕООД
Адрес: ул. Търговска № 2

•Диагностично-консултативна помощ
•Амбулаторно лечение
•Клинична лаборатория
•Образна диагностика

 

 

 

АСМП-ИП д-р Нинко Вълков Дилов
Адрес: ул. Търговска № 3

•Диагностично-консултативна помощ
•Амбулаторно лечение

 

 

 

МЦ Св. Иван Рилски ООД
Адрес: ул. Бдин  № 16/4

•Диагностично-консултативна помощ
•Амбулаторно лечение
•Клинична лаборатория

 

 

 

МБАЛ Св. Петка ЕООД

Адрес: ул. Цар Симеон Велики № 119

•Диагностично-консултативна помощ
•Амбулаторно лечение
•Болнично и оперативно лечение
•Клинична лаборатория

 

 

 

МЦ Медика 2005 ЕООД

Адрес: ул. Бдин № 12/3 

•Диагностично-консултативна помощ
•Амбулаторно лечение