ГОДИШЕН ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ДОКЛАД


Приключихме 2021 г. с устойчиви резултати, показвайки още веднъж, че като екип сме способни да добавим дългосрочна стойност за нашите клиенти, акционери и служители. Постигнатите устойчиви резултати, нашата техническа - застрахователна дейност и капиталова мощ са в съответствие със стратегическата политика на Групата, което прави „Дженерали Застраховане“ АД един от най-добрите и надеждни застрахователи на българския застрахователен пазар.
В края на 2021 г. брутните записани премии на „Дженерали Застраховане“ АД са в размер на 182,807 хил. лв. при отчетени за 2020 г. 170,602 хил. лв., или ръст от 7,2%%. Нетната печалба за годината възлиза на 11,944 хил. лв. в сравнение с 23,004 хил. лв. за 2020 г. и бележи спад от 48.08%.
Коефициентът на платежоспособност на дружеството към 31.12.2021 г., съгласно годишния финансов отчет, е в размер на 222.4%, като за 2020 г. същият е в размер на 244.7%.

„Дженерали Застраховане“ АД осъществява застрахователната си дейност чрез широка клонова мрежа от териториални структури в цялата страна. Към 31.12.2021 г. „Дженерали Застраховане“ АД има установени традиции в работата си със застрахователни посредници, като към края на 2021 г. има сключени договори за застрахователно посредничество с 565 застрахователни агенти (в т.ч. 65 Генерални представители), 4 посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност и 278 застрахователни брокери. Фокусът на дейността на компанията е върху удовлетвореността на клиентите, която от своя страна е пряко обвързана с професионалната компетентност и качеството на обслужване, предлагано от търговската мрежа.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА 2022 Г.

През 2021 г. ние, Generali, стартирахме обновен онлайн портал за клиенти –

My Generali. Той бе създаден изцяло в полза на клиентите на компанията, в отговор на стратегията ни да се превърнем в Партньор за цял живот. Порталът My Generali осигурява безпроблемно свързване на клиентите с Дружеството, както и дистанционно самообслужване в реално време. Чрез платформата и безплатното мобилно приложение, потребителите могат да извършват: плащане на вноски по застраховки; подновяване на застраховки; сключване на нови застраховки; регистриране на щети. В профила си клиентите могат да проверяват също статуса на полиците и щетите си в реално време. През 2022 г. ще продължим да подобряваме и надграждаме функционалностите на платформата за дистанционно самообслужване. 

С цел намаляване на времето при огледи, въвеждаме и дигитализация в нашите ликвидационни процеси, като даваме възможност на повече посредници да извършват огледи при сключването на Каско. Въведохме в експлоатация приложението на Ревокси, което ще повиши ефективността на всички служители, ще ограничи риска от грешки и ще оптимизира времето, което отделят нашите клиенти при заснемане на щета. В допълнение в Smart ClaiMS бе създадена нова функционалност за дистанционни огледи по автомобилни щети, както и огледи след възстановяване на щетите; възможност за извършване на огледи навсякъде и по всяко време; Всичко това води до дигитализация и оптимизация, онлайн комуникация с всички свързани лица по случая. Предстои технологията за дистанционни огледи да бъде пренесена и използвана за щети по имущество.

Обновяването на корпоративния уебсайт също е сред целите ни за 2022г. Проектът ще помогне за подобряване на клиентското изживяване, съгласно Груповите изисквания. Следването на единен подход ще подобри разпознаваемостта на Дженерали в интернет пространството като застрахователен бранд. Обновеният корпоративен сайт цели да предоставя информация по лесен и достъпен начин за клиентите, както и да предостави улеснен клиентски път и изживяване. Изграждането му е и в съответствие с новата Групова визия, фокусирана върху по-минималистичен и корпоративен дизайн.

С внедряването на CRM система ще предоставим едно работещо решение, чрез което да следим взаимодействията с клиентите и да подобрим клиентското изживяване. Проектът ще улесни процеса на генериране на нови клиенти, ще централизира записа на информация по профила на настоящи такива, ще улесни задържането им. Ще бъдат разработени централизирани услуги, с цел следене на постигнатите резултати от търговски кампании.

Основната функция на платформата "Моето Здравно досие" е да осигури на всеки застрахован персонализирано място за съхранение на неговата лична медицинска информация. Застрахованият може, както да архивира своите медицински документи, така и да води отчетност на здравните си показатели, като ги въвежда ръчно чрез връзка със smart-устройство (дигитални апарати за измерване на кръвно налягане, офталмологични инструменти и мини-лабораторни китове) или чрез специализирана апаратура за телемедицина. Въведените данни могат да бъдат статистически обработени от алгоритъм на платформата, който да покаже тяхната прогресия в посочен времеви период. Избрани от потребителя документи и/или показатели могат да бъдат споделяни с лекуващия лекар на пациента по всяко време, в т.ч. и чрез вградената функционалност за телемедицинска консултация.

В допълнение, чрез платформата "Моето Здравно досие", всеки застрахован получава мобилен достъп до следните допълнителни функционалности: дигитална, индивидуална здравна карта; възможност за базова комуникация с Центъра за обслужване на клиенти, чрез изпращане на кратко съобщение, както и за подаване заявка за запазване на час при избран изпълнител от абонаментната мрежа на Generali; възможност за подаване на онлайн претенция по "медицинска застраховка" и проследяване на статуса ѝ в реално време.

 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Ние, в „Дженерали Застраховане“ АД, сме отдадени на нашата мисия да положим основите на едно по-устойчиво бъдеще в България чрез инициативата The Human Safety Net . През 2021 г. продължаваме да популяризираме сред нашите колеги, агенти, партньори и доставчици основната идея на нашето движение, която е да създадем верига от хора, които помагат на нуждаещи се хора. Чрез програмата „Да дадем път на услугите за ранното детско развитие в България“, която осъществяваме с нашите партньори от Фондация „За Нашите Деца“, целим да помогнем за създаването на по-сигурна и щастлива семейна среда за децата на България. С осигуряването на необходимите медицински и социални услуги те ще могат, да разгърнат пълния си потенциал в бъдеще. Вярваме, че всеки заслужава да получи равен старт в живота и като социално отговорна компания, даваме своя принос за подобряване на общността, в която работим.

Документи за изтегляне

Годишен представителен доклад 2021 г.pdf 13.73mb  
Годишен представителен доклад_2022.pdf 13.07mb