Дженерали Бизнес бенефит

бизнес бенефит.jpg

Стремейки се да предложим гаранция за Вашия бизнес и да осигурим удобството, от което се нуждаете, Дженерали Застраховане създаде за Вас застрахователен пакет „Дженерали Бизнес БенеФит”, предоставящ активна защита и цялостно покритие срещу възможни неблагоприятни събития.

За кого е предназначена застраховката?

 • Производствени предприятия
 • Търговски дружества, кооперации и еднолични търговци, които:
  • Предоставят услуги;
  • Развиват търговска дейност;
  • Извършват монтаж и поправка на машини, елементи и съоръжения;
 • Лица, упражняващи свободни професии и занаяти.

Пакетът Дженерали Бизнес БенеФит представлява интегриран застрахователен продукт, включващ: 

 • Застраховка "Имущество за малък и среден бизнес" 

Застраховката осигурява застрахователна защита на недвижимо имущество (производствени обекти, административни сгради, офиси и магазини, хотели, заведения, складови сгради и други) и на движимо имущество - обзавеждане, техника и уреди, стопанско имущество, машини,  съоръжения, материални запаси и други.  

 • Застраховка „Прекъсване на дейността" 

Застраховката покрива преки финансови загуби вследствие принудителното прекъсване на цялата или на част от застрахованата дейност в резултат на щета на имуществото на застрахования, за което има сключена и действаща имуществена застраховка в Дженерали Застраховане. 

 • Застраховка „Обща гражданска отговорност" 

Застраховката покрива отговорността на юридически лица и техните служителите за нанесените вреди на трети лица, изразяващи се в трайна загуба на трудоспособност или смърт и загуба или повреда на имущество през срока на застраховката при осъществяване на дейност, вписана в застрахователната полица.  

 • Застраховка „Злополука и заболяване"

Застраховката осигурява защита за смърт, трайна, временна загуба на трудоспособност и медицински разходи, вследствие на злополука на служители и работници.  


Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Предлагаме индивидуален подход към всеки клиент и бърз административен процес при издаване на застрахователна полица. Конкурентни цени  и отстъпки за всяка застраховка.  
 • Нашите експерти ще Ви предложат най-добрите решения и подходящите комбинации от застрахователни продукти за Вас и Вашият бизнес. 
 • Предлагаме бързо и коректно изплащане на обезщетения.  

Дженерали Бизнес БенеФит предлага идея, чертае стратегия и вярва в дългосрочното партньорство! 


Документи за изтегляне

ВЪПРОСНИК-ПРЕДЛОЖЕНИЕ 483.39kb  
Информационен документ за застрахователен продукт 213.67kb