Закрила за дома

Zakrila-cover-2.png

Кой може да се възползва от тази застраховка?

Застраховката „Закрила за дома” е създадена специално за вашия дом и  семейство. С нея можете да се чувствате спокойни, както вкъщи, така и навън. Тя предоставя защита за близките, за жилището и имуществото ви, както и за вашия домашен любимец на територията на България.


Какво застраховаме?

Застраховаме апартаменти и къщи, включващи:

 • жилищни сгради, включително вградените в тях инсталации; гаражи, паркоместа, мазета и тавани; огради и портални врати;
 • помощни и селскостопански сгради; 
 • външни съоръжения като подпорни зидове, стени, басейни, беседки, барбекюта и пещи в границите на имота, се застраховат само с апартамента/къщата.

Движимото имущество в тях:

 • обзавеждане;
 • техника и уреди;
 • мобилна техника като лаптопи, таблети, мобилни телефони, видео камери и др.;
 • трайно прикрепени устройства, като сателитни антени, видеонаблюдение, аларми и слънчеви колектори, се застраховат само с техника и уреди.

При специални условия можем да застраховаме и лично оръжие, произведения на изкуството, колекции, музикални инструменти, велосипеди, оборудване за лов/риболов и енергийни системи (фотоволтаици).


Какви рискове покрива застраховката?

Основното покритие включва клауза Пожар и природни бедствия“ със следните покрити рискове:

 • Пожар, мълния, експлозия, имплозия, падане на летателен апарат, негови части или товар;
 • Буря, градушка, проливен дъжд, сняг, лед и морски вълни;  
 • Наводнение вследствие на природни бедствия; 
 • Свличане или срутване и подпочвени води;  
 • Земетресение.

Основното покритие включва и:

 • разходи за преместване, предпазване и съхранение на застрахованото имущество до отстраняване на последствията от събитието;
 • разходи за хотел или наемане на жилище за временно ползване до 40 евро на човек и до 400 евро за всички членове на домакинството на застрахования на ден при максимален престой до 3 дни.

Към основното покритие можете да добавите следните клаузи:

 • „Течове от авария на тръби“

Ние ще ви обезщетим при:

 • изтичане на вода и пара от тръбни инсталации и свързаните с тях уреди;
 • изтичане в съседни помещения на застрахованото;
 • изтичане на вода заради забравени отворени чешми при спряно водоснабдяване;
 • загуба на топла и студена вода поради изтичането до 25 евро общо за всички събития през срока на застраховката.

Ние покриваме вредите върху уредите и инсталациите, причинени от събитието, освен ако те не са повредени от износване, корозия или фабричен дефект.

 • „Електрически рискове“

При щети в резултат на: късо съединение, токов удар, мълния и напрежение. Покриваме щетите и върху жилището до 5% от застрахователната сума на сградата.

 • „Удар от кола или животно“

При щета от удар от превозно средство или животно върху вашето имущество.

 • „Вандализъм“

Обезщетяваме за щета умишлено унищожаване или повреждане на имущество от трети лица.

 • „Кражба и грабеж“

При отнето имущество чрез взломна кражба, техническо средство или грабеж. Покриваме вреди от взлом и разходи за смяна на увредени заключващи устройства до 10% от общата застрахователна сума.

 • „Чупене на стъкла“

Обезщетяваме за случайно счупване на стъкла в прозорци, стълбища, тераси и врати.

 • „Отговорни към съседа“

Покриваме гражданска ви отговорност за щети на имущество и телесни увреждания на трети лица. Важи за събития, свързани с пожар, природни бедствия, течове от тръби и електрически рискове.

 • „Загуба на доход от наем“

Обезщетяваме ви за загуба на доход от наем, когато жилището стане необитаемо поради пожар, природни бедствия или течове от тръби. Покритието важи за до 3 месеца, с лимит на отговорност до 2,000 евро за целия срок на застраховката.

 • „Защита от злополука за семейството“

Покриваме злополуки на лица до 69 години включително, смърт, трайно или временно загубена на работоспособността и медицински разходи на територията на България. Лимитът за медицински разходи е до 10% от застрахователната сума.

 • „Мобилна техника извън дома“

Покриваме мобилна техника в цяла България за вреди от пожар, теч от тръби, електрически рискове, удар от кола, вандализъм или отнемане чрез взломна кражба, техническо средство или грабеж.

 • „Битови сметки при загуба на работа“

Ако застрахованото лице стане безработно, ще покрием дължимите такси за комунални услуги (електроенергия, телефон, интернет, телевизия, вода, отопление, газ и охрана) за първите 3 месеца след уволнението, но не повече от 300 евро.

 • „Кучета и котки“

Застраховаме кучета и котки възраст от 6 месеца до 12 години, покривайки медицински разходи след злополука, отговорност за щети и телесни увреждания на трети лица, както и разходи за кремиране при смърт. Покритието е за цяла България.

 


Защо да изберете застраховка от Дженерали?

 • Лесно разбираемо и комплексно покритие в пакети с гъвкав избор на лимити, съобразени с индивидуалните Ви нужди.
 • Възможност за онлайн сключване на полица „Закрила за дома“ през платформата My Generali.
 • Специални отстъпки за енергийно ефективни имоти и за клиенти с активни полици по други продукти на „Дженерали Застраховане“ АД.

Още причини:

 • Възможност за сключване на застраховка без предварителен опис и оценка на имуществото.
 • Автоматично застраховане на всяко ново движимо имущество и подобрение по застрахованото жилище, без допълнително заплащане на премияв рамките на застрахователната сума по полицата.
 • Обезщетение в размер, необходим за възстановяване или подмяна на имуществото с ново от същия вид и качество, без обезценка, до договорените лимити на отговорност.
 • Професионално обслужване при завеждане на претенция.

Документи за изтегляне

Общи условия за Закрила за дома 862.58kb  
Информационен документ за застрахователен продукт 235.12kb  
Предложение-въпросник 189.18kb