Спонсорство

Основното предназначение на група Generali е да даде възможност на хората да формират по-безопасно своето бъдеще, като се грижат за живота и мечтите си. Тази цел, илюстрира нашия ангажимент към обществото и общностите, в които работим. Активната роля ни ангажира в постоянен диалог с партньори и институции за насърчават и спонсорират инициативи и големи спортни и културни събития. Дори и когато популяризираме нашата марка чрез значими събития, нашият фокус е винаги насочен към обществото около нас. Ние защитаваме и опазваме местно културно и природно наследство чрез разнообразните проекти, които ангажират директно обществото.

Спонсорство