Нашите офиси
     

Лични Данни


За контакт с отговорник по защита на личните данни,

може да пишете на e-mail: mdc.data.protection@generali.com

Документи за изтегляне

Политика за поверителност Дженерали Закрила Медико-дентален център.pdf 146.15kb