Нашите офиси
     

Кои сме ние

med-medium.jpg

“Дженерали Закрила Медико-дентален център” ЕООД e лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на пациентите.

“Дженерали Закрила Медико-дентален център” ЕООД е открит на 31 юли 2002 г. Центърът разполага с 30 кабинета, оборудвани със съвременна медицинска апаратура.

Ние осигуряваме висококачествено медицинско обслужване, съблюдаващо правилата за добра медицинска практика. Прилагаме изпитана организация на работа с цел минимална загуба на време за нашите пациенти. Основна цел на нашия екип е грижата за пациента.

Предимства на "Дженерали Закрила Медико-дентален център" ЕООД

Модерен център за диагностична, консултативна и терапевтична дейност.
Има сключен договор с НЗОК.
Има договори за обслужване на застраховани от частни застрахователни компании лица, / Наши партньори са :  

 • ЗАД България АД, ОЗОФ Доверие ЗАД, ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп АД, ЗК Уника АД, ДЗИ Животозастраховане ЕАД, ЦКБ Живот ЗЕАД, Fi Health Застраховане АД
 • Служби по трудова медицина СТС Инженеринг ООД, СТМ Медико ЕООД
 • Има дългогодишен опит в организиране и провеждане на профилактични кампании, както на място в медицинския център, така и посредством наш мобилен екип.
 • Има договори с дигностично-консултативни центрове в цялата страна.

Иновативен център, предоставящ възможност за онлайн проверка на резултати от изследвания ТУК.


Разполагаме с Висококвалифициран екип

 • хабилитирани лица, водещи в съответната медицинска област
 •  над 50 специалиста

Осигуряваме гарантирано качество и бързина на обслужване.
Своевременно обслужване в амбулаторни и домашни условия.
Съвременна медицинска апаратура.
Собствена клинична и микробиологична лаборатория.
Ранна диагностика и откриване на артериална хипертония, хиперлипидемия и исхемична болест на сърцето.
Обособена физиотерапия и рехабилитация; кинезитерапия.


Високо специализарани дейности :

 • Ехокардиография и транскраниален доплер и доплер на повърхностни и дълбоки съдове
 • Ехография на коремни органи /черен дроб, бъбреци, панкреас/
 • Ехография на пикочен мехур и простатна жлеза
 • Ехография на женска полова система чрез 3и 4 D ехограф
 • Ехография на млечни жлези
 • Ехография на щитовидна жлеза
 • Рентгенови изследвания
 • Единствен за страната апарат  осигуряващ комплексна компютърна диагностика на зрението
 • Остеодензитометрия – измерване на костна плътност

Функционална диагностика:

 • Велоергометрия
 • Функционално изследване на дишането
 • Холтер :24-часов запис на стойностите на кръвното налягане
 • Холтер: 24-часов запис на сърдечната дейност  
 • ЕМГ