Екип


“Дженерали Закрила Медико-дентален център” ЕООД e лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на пациентите.“Дженерали Закрила Медико-дентален център” ЕООД е открит на 31 юли 2002 г. Центърът разполага с 30 кабинета, оборудвани със съвременна медицинска апаратура.

“Дженерали Закрила Медико-дентален център” ЕООД осъществява диагностична, консултативна и терапевтична медицинска дейност 12 часа в денонощието. В “Дженерали Закрила Медико-дентален център” ЕООД работят над 50 водещи в своята област специалисти от над 20 специалности.

Управител 
д-р Николина Цачева Маринова
 
Прокурист  
Нина Чилова

Педиатър
д-р Надежда Йорданова 

Вътрешни болести
д-р Мартин Малчев - Специалист Вътрешни болести
д-р Първолета Попова - Специалист Вътрешни болести
д-р Ганка Влахова - Специалист Вътрешни болести
д-р Райна Христова

Кардиология
д-р Николай Стойчев - Каридиолог и функционална диагностика
доц. Стефан Найденов - Кардиолог и функционална диагностика
д-р Надя Найденова - Кардиолог и функционална диагностика

Неврология
д-р Евгения Павлова – Невролог

УНГ
д-р Ана Атанасова – УНГ
 
Офталмология
д-р Елза Николова
д-р Яна Дамянова – Офталмолог

Пулмология
д-р Райна Христова – Пулмолог 
 
Урология
д-р Зиат Аларбид – уролог

Хематология
д-р Мария Георгиева - Хематолог
 
Гастроентерология
доц. Бранимир Големанов – Гастроентеролог
д-р Ивета Николова - Гастроентеролог

Хирургия
доц. Румен Филипов

Ортопедия и травматология
д-р Росен Георгиев
д-р Иван Байчев

Акушеро-гинекология
д-р Пламен Петков - АГ
д-р Иван Горанов - АГ
д-р Диана Костова – АГ

Мамология
доц. д-р Цанко Цанков - Мамолог 

Нефрология
Доц.д-р Валентин Лазаров

Физиотерапия
д-р Яна Дамянова – Физиотерапевт

Дермато-венерология
д-р Боянка Семова - Дермато-венеролог

Ендокринология
д-р Людмила Любенова - Ендокринолог
Д-р Даниела Милетиева - Ендокринолог

Дентални лекари
д-р Вазген Оганисян - Дентален лекар
д-р Катрин Панчева - Дентален лекар

ЕМГ/ЕЕГ
д-р Йоланта Караколева - невролог

Психология

д-р Диляна Добрева - психолог