Нашите офиси
     

Помощ при пътуване в чужбина

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката може да бъде сключена с български и/или чуждестранни граждани, пребиваващи в Република България.


Какви рискове покрива застраховката?

Основното покритие на застраховката включва:

 • Клауза „Медицински разходи” – осигуряваме покритие за медицинските разходи вследствие на злополука или акутно заболяване с Вас при пътуване в чужбина
 • Клауза „Разходи за репатриране” – покриваме разходите за репатрирането Ви в случай на злополука или акутно заболяване, ако здравословното Ви състояние го позволява
 • Клауза „Разходи за транспортиране на тленни останки”
 • Клауза „Посещение на съпруг/а, роднина или близък” - ако поради злополука или акутно заболяване сте хоспитализиран/а в чужбина за повече от седмица ще покрием пътните разходи на посочено от Вас лице (съпруг/а, роднина или близък) което да Ви посети
 • Клауза „Връщане на деца” - ако се случи злополука или акутно заболяване с Вас ще покрием разходите за връщането на децата Ви в България и при необходимост ще организираме чрез асистиращата компания съпровождането им от придружител

Допълнително можете да се застраховате за:

 • Клауза „Злополука” – осигурява финансова стабилност при смърт, трайно загубена или намалена работоспособност от злополука
 • Клауза „Лична отговорност” – осигурява застрахователна защита, в случай че причините вреди на трети лица при пътуване в чужбина и в резултат от това увреждане възникне Ваша гражданска отговорност
 • Клауза „Правна помощ” –покрива разходите за хонорари на адвокати за правна помощ и защита в съдебно производство, образувано срещу Вас при пътуване в чужбина
 • Клауза „Съкращаване или удължаване на престоя” – ще получите обезщетение за непредвидените разходи в случаите, в които се налага да се завърнете в България или удължите престоя си в чужбина поради злополука, заболяване, смърт на Ваш близък и други
 • Клауза „Сигурен портфейл” - осигурява обезщетение за случаите на загуба или кражба на Вашите лични документи (паспорт, лична карта, свидетелство за управление на МПС), кредитни и/или дебитни карти при пътуване в чужбина, включително за последвали некомпенсирани загуби в резултат на неоторизирана/ неразрешена употреба на картите Ви. В допълнение, ако в тези случаи Вие останете без налични платежни средства, асистиращата компания ще Ви предостави заем след като посочено от Вас лице депозира при нас сума, равна на размера на заема
 • Клауза „Отвличане” – ние ще Ви обезщетим за направените медицински разноски в резултат на отвличането или задържането Ви като заложник
 • Клауза „Пропуснато събитие” - ако поради злополука или акутно заболяване с Вас, смърт на Ваш близък роднина, съпруг/а или лицето, което Ви е придружавало по време на пътуването пропуснете събитие в чужбина (концерт, спортно мероприятие и подобни) ще ви възстановим стойността на закупения от Вас билет за него.

В допълнение на основното и допълнителните покрития предлагаме на Вашето внимание следните пакети от специални покрития:

 • Пакет „ПОЛЕТ” – ако изберете този пакет ще бъдете обезщетени за непредвидени разходи (хотел, храна, напитки и лекарства) или вещи от първа необходимост (дрехи, обувки и други), извършени при пътуване в чужбина със самолет, поради отмяна на редовен полет, изпускане на свързващ редовен полет, закъснение или загуба на регистриран багаж;
 • Пакет „НА ПЪТ” – при избор на този пакет ще бъдете обезщетени ако при пътуване в чужбина с Вашия автомобил извършите непредвидени разходи за хотел при ПТП, разходи при зареждане на грешно гориво, загуба на ключа за Вашия автомобили или претърпите ПТП и имате необходимост от правна помощ и заплащане на гаранция за освобождаването Ви;
 • Пакет „СКИ И СНОУБОРД” – ако сте решили да карате ски или сноуборд в чужбина Ви препоръчваме този пакет, който ще ви осигури застрахователна защита в случай на кражба чрез взлом или погиване на Вашата ски екипировка, включително наемането на заместваща такава в тези случаи; загуби от неизползван и предплатен ски пакет (карта за ползване на въжени линии, наем за ски екипировка и/или такса за ски училище) поради злополука или акутно заболяване с Вас, както и разходи за издирването и спасяването Ви в планината.

Какви действия трябва да предприема при настъпване на застрахователно събитие?

В случай на злополука или акутно заболяване, можете да се обърнете към асистиращата компания - 

ЕUROP ASSISTANCE - тел.: +359 24 96 44 12.

Може да се свържете и с Дженерали Застраховане АД, CALL CENTЕR  +359 2 92 67 222, факс: + 359 2 92 67 402.

Асистиращата компания ще потвърди покритието на разноските и ще извърши директно плащане към здравното заведение.


Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Получавате застрахователна защита при туристически и бизнес пътувания, работа и обучение в чужбина
 • Богат избор от застрахователни покрития
 • Годишни полици МУЛТИТРИП - удобни и изгодни, за често пътуващи лица в чужбина
 • Конкурентни тарифни условия
 • Осигуряваме 24 часово асистанс обслужване от Асистанс компания ЕUROP ASSISTANCE във всяка точка на света
 • Бързо и качествено обслужване при ликвидация на щета
 • Бързо, лесно и удобно издаване на застрахователни полици през Он-лайн платформа

Купи застраховки

Възползвайте се от най-новия, изцяло онлайн продукт на online.generali.bg „Помощ при пътуване в чужбина”. Получавате Вашата застраховка по имейл и принтирате сами. Единственото, което трябва да направите е да отделите 1 минута за въвеждане на Вашите данни и да заплатите застраховката.


Документи за изтегляне

Приложение №1 към Общите условия „Помощ при пътуване в чужбина“ 39.23kb  
Приложение №2 към Общите условия „Помощ при пътуване в чужбина“ 54.71kb  
Искане за плащане 1.9mb  
ИДЗП Помощ при пътуване с осигурен асистанс 1.19mb  
Общи условия Помощ при пътуване в чужбина с осигурен асистанс 326.94kb  
Общи условия Помощ при пътуване и злополука на притежателите на банкови карти 352.89kb  
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД 269.81kb